Rozšířená Jungovská typologie

Úvod

Jedná se o test osobnosti, který Vám poskytne výsledek odpovídající ukazateli typu Myers-Briggs, ačkoliv tento test není MBTI a nemá s ním žádnou souvislost. Na těchto stránkách se v tuto chvíli MBTI zabývat nebudeme.

Pokud byste se rádi dozvěděli o MBTI více, můžete navštívit na příklad tyto nebo tyto stránky .

Pokud byste si chtěli udělat test přímo na MBTI, je to možné zde.

Typologie osobnosti

Osobnostní typologie je systém kategorizace lidí podle způsobu jejich myšlení a chování. Snaží se najít nejširší a nejdůležitější vzorce chování, kterými se lidé odlišují, a na základě těchto rozdílností rozdělit lidi do skupin.

Typy, které zde popisuji a používám, vytvořila Isabel Briggs Myers se svou matkou Katharine Briggs v 60. letech minulého století. Jejich teorie vychází z práce psychologa Carla Junga, jenom byla rozšířena a zasazena do detailnějšího rámu. Podle Myers a Briggs existují čtyři klíčové úrovně, podle kterých lze lidi kategorizovat.

Podle způsobu nabíjení se energií na introvertní (I) a extrovertní (E) typy.

Podle způsobu získávání a zpracování informaci na smyslové (S)  a intuitivní (I) typy.

Podle způsobu rozhodování na myslivé (T) a citové (F)  typy.

Podle přístupu k řádu a struktuře na strukturované (J) a vnímavé (P) typy.

Byť se jedná o polaritu, každý z nás je na každé úrovni samozřejmě kombinací obou poloh, jde v podstatě jen o to, kterou z poloh preferujeme. 

Doplnění testu

Na těchto stránkách mluvíme hodně o Slunci a Měsíci, o jejich významu a symbolice. A také dualitě. Slunce a Měsíc představují dva extrémy, dva protipóly (více zde). Jejich symboliku lze aplikovat i na osobnostní typy. Měsíc je introvert, Slunce extrovert. Měsíc je intuitivní, Slunce je smyslové. Měsíc je citový, Slunce je myslivé. Měsíc je vnímavý, Slunce strukturované. Z tohoto hlediska vidíme, že každá úroveň má svou sluneční a měsíční stranu. 🙂

Instrukce

Výsledky

Použití tohoto testu by mělo být pouze pro vzdělávací nebo zábavní účely. Vaše odpovědi na tento dotazník budou anonymně uloženy a nebudou nikde dál šířeny.

Licence

Test je přeloženou verzí Open Extended Jungian Type Scales 1.2, který byl vytvořený pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. kromě překladu jedinou úpravou je doplnění výsledků o nový rozměr v souladu s těmito stránkami. Odkaz na autora a vývoj testu zde.
1.Dvojice výroků
2.Dvojice výroků
3.Dvojice výroků
4.Dvojice výroků
5.Dvojice výroků
6.Dvojice výroků
7.Dvojice výroků
8.Dvojice výroků
9.Dvojice výroků
10.Dvojice výroků
11.Dvojice výroků
12.Dvojice výroků
13.Dvojice výroků
14.Dvojice výroků
15.Dvojice výroků
16.Dvojice výroků
17.Dvojice výroků
18.Dvojice výroků
19.Dvojice výroků
20.Dvojice výroků
21.Dvojice výroků
22.Dvojice výroků
23.Dvojice výroků
24.Dvojice výroků
25.Dvojice výroků
26.Dvojice výroků
27.Dvojice výroků
28.Dvojice výroků
29.Dvojice výroků
30.Dvojice výroků
31.Dvojice výroků
32.Dvojice výroků