Eysenckův osobnostní test (EPI)

Eysenckův osobnostní test (EPI) má za cíl identifikovat dvě hlavní dimenze osobnosti, extroverzi (E) a neuroticismus (N). Dotazník se skládá z 57 otázek typu“Ano-Ne“ a obsahuje pouze uvedené dva faktory. Lze jej využít i pro diagnostiku klasických temperamentů (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik). Pravdivost odpovědí je pak měřena trestnými body.

Po vyplnění Eysenckova osobnostního dotazníku dostanete tři skóry.

  • „Lžifaktor“ (L) může dosáhnout až 9 bodů. Pokud jste nepřesáhli L=5, lze Vaše odpovědi považovat za relevantní. V opačném případě jste se zaměřili spíše na to, aby Vaše odpovědi vypadaly dobře a Vaše odpovědi nebyly příliš poctivé.
  • „E skór“ může dosáhnout až 24 bodů a ukazuje, jak moc jste extrovertní či introvertní.
  • „N skór“ může dosáhnout až 24 bodů a ukazuje Vaši míru emoční stability či lability (neuroticismu).

Zanesenením E a N skórů do grafu získáte své osobnostní charakteristiky. Čím blíže jste k vnějšku kruhu, tím je Vaše osobnost vyhraněnější. Berte prosím v potaz, že dotazník je velmi zjednodušující metodou měření osobnosti, takže pokud Vám vyjde, že jste jiný osobnostní typ, než jste si mysleli před započetím testu, můžete docela dobře mít pravdu a test se může mýlit. 🙂 Výsledky testu mohou rovněž být ovlivněny Vaším momentálním zdravotním a duševním stavem.

Pokyny

Vyplňujte postupně od první otázky k poslední, bez přeskakování. Z odpovědí „Ano – Ne“ vyberte tu možnost, která je Vám v daném případě bližší, ke které tíhnete, která je více pravděpodobná.

1.Toužíte často po vzruchu kolem sebe?
2.Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?
3.Jste obyčejně bez starostí?
4.Dělá vám značné těžkosti říct někomu „ne“?
5.Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed?
6.Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to bylo spojeno s nepříjemnostmi?
7.Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?
8.Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmýšlení?
9.Cítíte se někdy „bídně“a ani nevíte proč?
10.Udělal/a byste skoro cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?
11.Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, která vás nějak přitahuje?
12.Stává se vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se?
13.Jednáte často pod vlivem okamžiku?
14.Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste neměl?
15.Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi?
16.Jste poměrně snadno dotčen/a?
17.Chodíte rád/a a často do společnosti?
18.Míváte občas myšlenky či nápady, o nichž byste si nepřáli, aby je jiní lidé znali?
19.Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?
20.Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?
21.Oddáváte se často snění?
22.Když na vás někdo kříčí, odpovídáte též křikem?
23.Trápí vás často pocity viny?
24.Jsou všechny vaše návyky dobré a žádoucí?
25.Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a rozveselit?
26.Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?
27.Pokládají vás lidé za velmi živého člověka?
28.Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl udělat lépe?
29.Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi?
30.Řeknete také někdy klep?
31.Honí se Vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?
32.Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize než byste o tom s někým hovořil?
33.Míváte pocity bušení či svírání srdce?
34.Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit?
35.Míváte záchvaty třesu či chvění?
36.Přihlásil byste se ke clu vždy vše, i kdybyste věděl, že celníci by na nic nepřišli?
37.Je vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z druhého?
38.Rozčílíte se snadno?
39.Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?
40.Děláte si starosti z „hrozných věcí“, které by se mohly přihodit?
41.Pohybujete se pomalu a beze spěchu?
42.Přišel jste někdy pozdě na schůzku či do práce?
43.Míváte často děsivé sny?
44.Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát se do řeči s cizí osobou?
45.Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?
46.Byl/a byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl/a po většinu dne vídat s mnoha lidmi?
47.Řekl/a byste o sobě, že jste nervózní?
48.Jsou mezi Vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád/a?
49.Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?
50.Cítíte se snadno dotčen, když se na Vás, nebo na Vaší práci najdou chyby?
51.Bývá vám zatěžko opravdově se bavit v živé a veselé společnosti?
52.Trpíte pocity méněcennoti?
53.Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?
54.Mluvíte někdy o věcech o nichž nic nevíte?
55.Děláte si starosti o své zdraví?
56.Děláte si rád legraci z druhých?
57.Trpíte nespavostí?