Útočiště

Nehmotný svět, vstupní brána
(Zdroj: Obrázek stažený z Pixabay)

Nehmotný svět

Nehmotný svět není ani tak místo, jako spíše stav energetické existence. Pohybují se v něm, ať už vědomě nebo nevědomě, energetické aspekty hmotných bytostí (já je nazývám dušemi – více zde), stejně tak jako duchovní bytosti, které nemají současnou hmotnou či tělesnou podobu. Většina tradic říká, že nehmotný svět se skládá z mnoha rovin, z nichž jednou je na příklad rovina astrální. V nehmotném světě neexistuje čas ani prostor tak, jak je známe v hmotném světě. To umožňuje zkušeným cestovatelům (snochodcům) pohybovat se prostorem a časem rychle a efektivně.

Interakce mezi bytostmi

Bytosti v nehmotném světě existují pouze v energetickém nebo duchovním stavu. To usnadňuje komunikaci mezi bytostmi. Ta je totiž značně ztížená, pokud je jedna z bytostí právě ve stavu hmotném. V energetickém stavu mohou být informace odesílány a přijímány velmi rychle, bez nutnosti dalšího vysvětlování. Koncepty, které jsou složité nebo těžko přeložitelné bývají posílány na příklad ve formě obrazů, tedy ve vizuální podobě (vizi).

Při léčení skrze nehmotný svět může snochodec cestovat i k pacientovi, který je velmi vzdálený. Vidí pak energetické tělo pacienta a může lépe rozpoznat zdroje nemoci a pracovat s nimi přímo. Je také snadnější vidět vazby mezi lidmi, místy a objekty a tyto vazby posílit nebo naopak je narušit, podle toho, co je lepší pro blaho pacienta.

Skrze nehmotný svět je možné vstoupit do snů jiných bytostí nebo jim vložit do hlavy určitou myšlenku. To je samozřejmě bez souhlasu druhé strany morálně nepřijatelné a taková praxe se nedoporučuje. Ovšem z vlastní zkušenosti vím, že někdy se taková věc může stát samovolně a neúmyslně, aniž by bylo možné vyžádat si předchozí souhlas. 🙂 Je ale také možné si vytvořit společný prostor k setkávání, což je poměrně zábavná forma, jak udržovat kontakt na dálku. 🙂

V nehmotném světě můžeme navázat spojení s dalšími bytostmi a přijmout je za své průvodce, rádce a učitele. Často však zapomínáme, že i tyto bytosti se vydávají do nehmotného světa, aby našly své průvodce, rádce a učitele. 🙂 Zapomínáme, že i tyto bytosti potřebují radu, duševní úlevu, pomoc, léčení nebo i resuscitaci, pokud došlo k závažnému astrálnímu zranění nebo dokonce hrozí astrální smrt.

Útočiště

Mívala jsem opakující se nádherný sen. Jako bychom byli na nějakém obrovském místě, kde všechny bytosti a všechna stvoření byla svorně spolu a užívala si naplno a společně. Bylo tam tolik lásky, vděku, smíchu a radosti, že celý ten prostor zářil. Byly tam dlouhé stoly a u nich seděli společně lidé, elfové, vlkodlaci, upíři, víly, andělé, bytosti z jiných světů a bytosti, které si ani neumíte představit… Smáli se, žertovali, jedli a povídali si, bez ohledu na svůj vzhled, původ i rasu.

Ten sen se opakoval tak často, až jsem se nakonec spojila s medvědím duchem a uvedla jej ve skutečnost. Tak vzniklo místo, kterému říkáme univerzita, protože se tam scházejí bytosti ze všech možných světů i dimenzí, aby si vzájemně pomáhaly, učily se a předávaly si zkušenosti. Také tomu místu říkáme útočiště, protože nabízí bezpečný azyl komukoliv, kdo přijde. To zahrnuje mimo jiné dvojplameny, které se právě nacházejí v temné noci duše a hledají útěšné místo a pomoc. O dvojplamenech toho moc nevím, ale vím z vlastní zkušenosti, že existuje pouto tak mocné, že naplňuje celý vesmír láskou. A že je sakra těžké se s něčím takovým poprat. 🙂

Střed vesmíru

Říkám tomu střed vesmíru, ale není to ani střed, ani vesmíru, vlastně to ani není místo. A přesto to je místo. 🙂 Setkávám se tam s bytostmi, které potřebují mou pomoc, léčbu nebo záchranu. Anebo také když potřebuju pomoc, léčbu nebo záchranu já. 🙂 Jedna z věcí, kterou jsem se od svých průvodců naučila, je vyčištění mysli. Vlastně by se tomu možná mělo říkat spíš zklidnění duše. Když potřebujeme cestovat do nehmotného světa, musíme zklidnit své tělo a uvést ho do transu, aby se naše duše mohla odpoutat.  Někdy je ale třeba zklidnit naopak duši a uvést ji do transu, na příklad aby mohla bytost vůbec usnout nebo, v případě bytostí, které nespí, aby se jejich hlava pročistila od všeho balastu, který se v ní za jejich dlouhých služeb a působení usadil. Prostě pokud potřebujete v nehmotném světě úlevu nebo léčbu, toto je vhodné místo, kde ji nalézt. 🙂