Navrácení

Všeslovanské slovo duše souvisí s pojmy dýchání a dechu a původně označovalo podstatný a nápadný rozdíl mezi živým = dýchajícím a mrtvým = nedýchajícím člověkem. Nyní je chápána spíše jako princip života a často považována za samostatnou entitu oddělitelnou od těla (více zde).

Navrácení ztracené nebo roztříštěné duše

Navrácení kousků duše

Kdykoli utrpíme emocionální nebo fyzické trauma, část naší duše unikne z těla do nehmotného světa. Je důležité pochopit, že ztráta duše je v podstatě dobrá věc – pomáhá nám vydržet bolest, přežít hroznou zkušenost, zvládnout nezvládnutelné. V krajních případech se může stát, že je duše roztříštěna na velké množství kousků anebo se oddělí natolik velká část, až upadneme do kómatu.

Druhy traumatu, které mohou způsobit ztrátu duše, jsou často nějakým druhem zneužívání: sexuálního, fyzického nebo emocionálního. Mezi další příčiny patří nehody, válka, teroristické činy, přírodní katastrofy, ale také třeba operace, závislosti, rozvod nebo smrt milovaného člověka. Každá událost, která způsobuje šok, může způsobit i ztrátu duše. A samozřejmě – co může způsobit ztrátu duše u jedné osoby, nemusí ji nutně způsobit u jiné.

Ačkoli je ztráta duše mechanismem přežití, problém může nastat v tom, že kousek duše, který unikl, se nemusí umět navrátit sám od sebe zpět do těla. Úkolem šamana – snochodce pak je vypravit se do nehmotného světa, s pomocí průvodců vystopovat tento kousek duše (nebo více, jde-li o roztříštění duše) a umožnit jeho navrácení.

Deset příznaků ukazujících na možnou ztrátu duše
  • Nemůžete si vzpomenout na určité části svého života.
  • Trpíte pocity strachu nebo úzkosti.
  • Cítíte, jako by Vám kousek chyběl.
  • Míváte období silných depresí.
  • Nejste si jisti, jaký je Váš smysl života.
  • Prožíváte dlouhá období nespavosti.
  • Cítíte duševní nebo tělesnou únavu, pro které není žádné lékařské vysvětlení.
  • Cítíte se ztracení.
  • Máte potíže s překonáváním určitých překážek v životě.
  • Cítíte, že nemáte sami sebe plně pod kontrolou.
Navrácení ztracené životní energie

Ztrátu výkonu nebo životní energie zažil každý z nás nejednou. Hádka s partnerem, pokárání v práci, nutnost nečekaných plateb… Spadneme na chvíli na dno, ale většinou se od něj poměrně rychle sami odrazíme. Na chvíli se cítíme nešťastně, nevyváženě, bez energie a zaseknutě. Typickými příznaky dlouhodobé ztráty energie pak jsou chronická deprese, chronické sebevražedné sklony, chronické nemoci a chronická smůla / neštěstí.

Existuje mnoho způsobů, jak energii obnovit. Jedním z nich je na příklad navrácení silového zvířete, strážného ducha nebo jiného průvodce do našeho života. Úkolem šamana – snochodce je vstoupit do nehmotného světa a postarat se o toto navrácení nebo obnovit ztracenou energii jiným způsobem.

Duchovní vniknutí

Ztrátu duše nebo energie může doprovázet tak zvané duchovní vniknutí. Když nám chybí průvodce či strážce nebo kus či kusy duše, dochází k otevření těla. Vzhledem k tomu, že vesmír nemá rád prázdnotu, snaží se pak tento otevřený prostor vyplnit. O vyplnění se mohou postarat různé parazitické entity, které jsou v podstatě obdobou virů z hmotného světa. Duševní viróza může mít lehčí nebo těžší průběh. Jejími příznaky je nejčastěji lokální bolest někde na těle. Duchovní vniknutí ale může pocházet i z negativních forem myšlení. Vyjádření hněvu, smutku, frustrace a tak dále, je důležité. Je však třeba dávat pozor, abychom tyto energie nevyslali do prostoru jako psychický šíp.

Stejně jako při léčbě jiných problémů, i zde spolupracuje šaman se svými průvodci. Nejprve je třeba stanovit povahu a umístění vniknutí. Poté je třeba provést extrakci. Léčebný proces je možné provádět na dálku skrze nehmotný svět.