Mezi světy

(Zdroj: gifer.com, Srom duší)

Podle židovské mytologie stojí v zahradách Edenu strom duší (Strom života), který je místem počátku všech duší. Někteří říkají, že duše jsou na jeho větvích spolu s ptáky, někteří tvrdí, že duše jsou na kořenech. Já jsem je viděla stoupat od kořenů k větvím, kde vypučely jako květy a poté opadávaly do tak zvané Pokladnice duší. Zde prý duše přebývají, dokud archanděl Gabriel neponoří do Pokladnice ruku a neuchopí první duši, která mu pod ni přijde. Tu pak vloží do lidského embrya.

Na počátku života vstupuje duše z nehmotného světa do světa hmotného, přijímá fyzické tělo a váže se na něj. Na konci života se duše od fyzického těla odpoutává a vrací se zpět do světa nehmotného, případně přestupuje ještě dál. Mezi těmito krajními body podniká duše do nehmotného světa výlety, ať už neřízené – na příklad během spánku, nebo řízené.

Vědomě vstoupit do snu se dá mnoha způsoby. Dveře může otevřít šamanské bubnování, lucidní snění, meditace, channeling (kanálování, ale termín se obvykle nepřekládá, lze použít např. slov vnitřní komunikace), potní chýše a jiné obřady, často s podporou rostlinných průvodců. Někteří lidé vstupují do snů zcela bez metodiky, někteří ovládají mnoho různých technik. Někdy stačí prosté poslouchání hudby, aby se mozek naladil na potřebnou frekvenci. To, kam vstoupíte skrze sny, má rovněž mnoho jmen. Ne neznámé jsou názvy astrální svět, duchovní svět, snový svět, nehmotný svět, svět mimo běžnou realitu. Způsobů, jak se v tomto světě pohybovat, je také mnoho. Pro představu můžeme jmenovat šamanské cestování, astrální projekce, vzdálené nahlížení, cestování v čase, do podsvětí, vyššího světa nebo zcela jiného světa.

Psychopomp a snochodec

Být snochodec a být psychopomp jde spolu ruku v ruce. Termín psychopomp je nejčastěji chápán ve smyslu doprovodu duše zesnulého „do světla“, jak se obvykle říká.  Psychopomp však může doprovázet duši na jakýchkoli cestách, zajistit ochranu a pomoc, bez závislosti na tom, do jaké míry je tato ochrana či pomoc vnímána v tomto, hmotném, světě. Proto je na příklad archanděl Gabriel andělem spojovaným jak s početím a porodem, tak se smrtí. Podobně i bohyně Freya, která je (mimo jiné) bohyní plodnosti a která (mimo jiné) spolu s valkýrami doprovází duše padlých bojovníků na druhou stranu, do obrovské haly známé jako Sessrumnir.

Je běžné, že psychopomp přichází z druhé strany závoje, aby nabídl vedení nebo uvítal duše při jejich přechodech. Nesmíme však zapomínat, že existuje mnoho lidí, kteří aktivně pomáhají v procesu umírání a snaží se duším zajistit bezpečný průchod či cestu. Počet lidí, kteří se učí, jak splnit posvátnou roli psychopompa, neustále roste. Někteří se rozhodnou nabídnout svou pomoc jako pracovníci hospicu, v nemocnicích, pečovatelských domech a na podobných místech, kde jsou lidé na přechodu mezi světy. Jiní se soustředí na pomoc těm, kteří mohou být uvězněni v nehmotných (duchovních) sférách. Mnozí z nás v současné době objevují, jak můžou své dovednosti využít tak, aby pomohli lidem i planetě, protože jsme právě teď ve velkém období změn.

Psychopomp a příklady

Nehmotné bytosti: Anúbis (Anup, Anúpev, Inpu), Ankou, Azrael, Daena, Epona, Freyja, Gabriel, Hermés, Cháron, Jeremiel (Jerahmeel, Remihel, Eremiel, Remiel), Manannan (Manann, Manannán mac Lir), Merkur, Michael, Nephthys (Nefthys, Nebthet), Vanth, valkýry, Xolotl a jiné.

Zvířecí průvodci: včely, ptáci (na příklad orli, havrani, vrány, sovy), psi, delfíni, lišky a koně.

Lidské bytosti: porodní asistentky duše či smrti, smrtonošové, duchovní průvodci, duševní záchranáři, šamani, lidé se zážitkem blízkým smrti, snochodci, vítači a mnozí další pod mnohými dalšími jmény.

Psychopomp a obecné vlastnosti
  • Psychopomp má schopnost provázet duše skrze takové zkušenosti, jako je početí nebo smrt.
  • Psychopomp zajišťuje ochranu při snění a astrálním cestování.
  • Psychopomp umí komunikovat skrze sny.
  • Psychopomp  je obvykle soucitný, přátelský a nekritický.
  • Psychopomp je chodcem mezi světy, přechazečem hranic.
  • Psychopomp je arbitrem změn osobních i v širším měřítku.
  • Psychopomp umí změnit svou podobu tak, aby odpovídala okolnostem nebo potřebám.
  • Psychopomp je často šibal, který udělá vše, co je nezbytné k dosažení cíle.
  • Psychopomp je ale také magickou bytostí, která může neočekávaným způsobem přispět k uzdravení.