Útočiště

Nehmotný svět, vstupní brána
(Zdroj: Obrázek stažený z Pixabay)

Nehmotný svět

Nehmotný svět není ani tak místo, jako spíše stav energetické existence. Pohybují se v něm, ať už vědomě nebo nevědomě, energetické aspekty hmotných bytostí (já je nazývám dušemi – více zde), stejně tak jako duchovní bytosti, které nemají současnou hmotnou či tělesnou podobu. Většina tradic říká, že nehmotný svět se skládá z mnoha rovin, z nichž jednou je na příklad rovina astrální. V nehmotném světě neexistuje čas ani prostor tak, jak je známe v hmotném světě. To umožňuje zkušeným cestovatelům (snochodcům) pohybovat se prostorem a časem rychle a efektivně.

Interakce mezi bytostmi

Bytosti v nehmotném světě existují pouze v energetickém nebo duchovním stavu. To usnadňuje komunikaci mezi bytostmi. Ta je totiž značně ztížená, pokud je jedna z bytostí právě ve stavu hmotném. V energetickém stavu mohou být informace odesílány a přijímány velmi rychle, bez nutnosti dalšího vysvětlování. Koncepty, které jsou složité nebo těžko přeložitelné bývají posílány na příklad ve formě obrazů, tedy ve vizuální podobě (vizi).

Při léčení skrze nehmotný svět může snochodec cestovat i k pacientovi, který je velmi vzdálený. Vidí pak energetické tělo pacienta a může lépe rozpoznat zdroje nemoci a pracovat s nimi přímo. Je také snadnější vidět vazby mezi lidmi, místy a objekty a tyto vazby posílit nebo naopak je narušit, podle toho, co je lepší pro blaho pacienta.

Skrze nehmotný svět je možné vstoupit do snů jiných bytostí nebo jim vložit do hlavy určitou myšlenku. To je samozřejmě bez souhlasu druhé strany morálně nepřijatelné a taková praxe se nedoporučuje. Ovšem z vlastní zkušenosti vím, že někdy se taková věc může stát samovolně a neúmyslně, aniž by bylo možné vyžádat si předchozí souhlas. 🙂 Je ale také možné si vytvořit společný prostor k setkávání, což je poměrně zábavná forma, jak udržovat kontakt na dálku. 🙂

V nehmotném světě můžeme navázat spojení s dalšími bytostmi a přijmout je za své průvodce, rádce a učitele. Často však zapomínáme, že i tyto bytosti se vydávají do nehmotného světa, aby našly své průvodce, rádce a učitele. 🙂 Zapomínáme, že i tyto bytosti potřebují radu, duševní úlevu, pomoc, léčení nebo i resuscitaci, pokud došlo k závažnému astrálnímu zranění nebo dokonce hrozí astrální smrt.

Útočiště

Mívala jsem opakující se nádherný sen. Jako bychom byli na nějakém obrovském místě, kde všechny bytosti a všechna stvoření byla svorně spolu a užívala si naplno a společně. Bylo tam tolik lásky, vděku, smíchu a radosti, že celý ten prostor zářil. Byly tam dlouhé stoly a u nich seděli společně lidé, elfové, vlkodlaci, upíři, víly, andělé, bytosti z jiných světů a bytosti, které si ani neumíte představit… Smáli se, žertovali, jedli a povídali si, bez ohledu na svůj vzhled, původ i rasu.

Ten sen se opakoval tak často, až jsem se nakonec spojila s medvědím duchem a uvedla jej ve skutečnost. Tak vzniklo místo, kterému říkáme univerzita, protože se tam scházejí bytosti ze všech možných světů i dimenzí, aby si vzájemně pomáhaly, učily se a předávaly si zkušenosti. Také tomu místu říkáme útočiště, protože nabízí bezpečný azyl komukoliv, kdo přijde. To zahrnuje mimo jiné dvojplameny, které se právě nacházejí v temné noci duše a hledají útěšné místo a pomoc. O dvojplamenech toho moc nevím, ale vím z vlastní zkušenosti, že existuje pouto tak mocné, že naplňuje celý vesmír láskou. A že je sakra těžké se s něčím takovým poprat. 🙂

Střed vesmíru

Říkám tomu střed vesmíru, ale není to ani střed, ani vesmíru, vlastně to ani není místo. A přesto to je místo. 🙂 Setkávám se tam s bytostmi, které potřebují mou pomoc, léčbu nebo záchranu. Anebo také když potřebuju pomoc, léčbu nebo záchranu já. 🙂 Jedna z věcí, kterou jsem se od svých průvodců naučila, je vyčištění mysli. Vlastně by se tomu možná mělo říkat spíš zklidnění duše. Když potřebujeme cestovat do nehmotného světa, musíme zklidnit své tělo a uvést ho do transu, aby se naše duše mohla odpoutat.  Někdy je ale třeba zklidnit naopak duši a uvést ji do transu, na příklad aby mohla bytost vůbec usnout nebo, v případě bytostí, které nespí, aby se jejich hlava pročistila od všeho balastu, který se v ní za jejich dlouhých služeb a působení usadil. Prostě pokud potřebujete v nehmotném světě úlevu nebo léčbu, toto je vhodné místo, kde ji nalézt. 🙂

Navrácení

Všeslovanské slovo duše souvisí s pojmy dýchání a dechu a původně označovalo podstatný a nápadný rozdíl mezi živým = dýchajícím a mrtvým = nedýchajícím člověkem. Nyní je chápána spíše jako princip života a často považována za samostatnou entitu oddělitelnou od těla (více zde).

Navrácení ztracené nebo roztříštěné duše

Navrácení kousků duše

Kdykoli utrpíme emocionální nebo fyzické trauma, část naší duše unikne z těla do nehmotného světa. Je důležité pochopit, že ztráta duše je v podstatě dobrá věc – pomáhá nám vydržet bolest, přežít hroznou zkušenost, zvládnout nezvládnutelné. V krajních případech se může stát, že je duše roztříštěna na velké množství kousků anebo se oddělí natolik velká část, až upadneme do kómatu.

Druhy traumatu, které mohou způsobit ztrátu duše, jsou často nějakým druhem zneužívání: sexuálního, fyzického nebo emocionálního. Mezi další příčiny patří nehody, válka, teroristické činy, přírodní katastrofy, ale také třeba operace, závislosti, rozvod nebo smrt milovaného člověka. Každá událost, která způsobuje šok, může způsobit i ztrátu duše. A samozřejmě – co může způsobit ztrátu duše u jedné osoby, nemusí ji nutně způsobit u jiné.

Ačkoli je ztráta duše mechanismem přežití, problém může nastat v tom, že kousek duše, který unikl, se nemusí umět navrátit sám od sebe zpět do těla. Úkolem šamana – snochodce pak je vypravit se do nehmotného světa, s pomocí průvodců vystopovat tento kousek duše (nebo více, jde-li o roztříštění duše) a umožnit jeho navrácení.

Deset příznaků ukazujících na možnou ztrátu duše
 • Nemůžete si vzpomenout na určité části svého života.
 • Trpíte pocity strachu nebo úzkosti.
 • Cítíte, jako by Vám kousek chyběl.
 • Míváte období silných depresí.
 • Nejste si jisti, jaký je Váš smysl života.
 • Prožíváte dlouhá období nespavosti.
 • Cítíte duševní nebo tělesnou únavu, pro které není žádné lékařské vysvětlení.
 • Cítíte se ztracení.
 • Máte potíže s překonáváním určitých překážek v životě.
 • Cítíte, že nemáte sami sebe plně pod kontrolou.
Navrácení ztracené životní energie

Ztrátu výkonu nebo životní energie zažil každý z nás nejednou. Hádka s partnerem, pokárání v práci, nutnost nečekaných plateb… Spadneme na chvíli na dno, ale většinou se od něj poměrně rychle sami odrazíme. Na chvíli se cítíme nešťastně, nevyváženě, bez energie a zaseknutě. Typickými příznaky dlouhodobé ztráty energie pak jsou chronická deprese, chronické sebevražedné sklony, chronické nemoci a chronická smůla / neštěstí.

Existuje mnoho způsobů, jak energii obnovit. Jedním z nich je na příklad navrácení silového zvířete, strážného ducha nebo jiného průvodce do našeho života. Úkolem šamana – snochodce je vstoupit do nehmotného světa a postarat se o toto navrácení nebo obnovit ztracenou energii jiným způsobem.

Duchovní vniknutí

Ztrátu duše nebo energie může doprovázet tak zvané duchovní vniknutí. Když nám chybí průvodce či strážce nebo kus či kusy duše, dochází k otevření těla. Vzhledem k tomu, že vesmír nemá rád prázdnotu, snaží se pak tento otevřený prostor vyplnit. O vyplnění se mohou postarat různé parazitické entity, které jsou v podstatě obdobou virů z hmotného světa. Duševní viróza může mít lehčí nebo těžší průběh. Jejími příznaky je nejčastěji lokální bolest někde na těle. Duchovní vniknutí ale může pocházet i z negativních forem myšlení. Vyjádření hněvu, smutku, frustrace a tak dále, je důležité. Je však třeba dávat pozor, abychom tyto energie nevyslali do prostoru jako psychický šíp.

Stejně jako při léčbě jiných problémů, i zde spolupracuje šaman se svými průvodci. Nejprve je třeba stanovit povahu a umístění vniknutí. Poté je třeba provést extrakci. Léčebný proces je možné provádět na dálku skrze nehmotný svět.

Mezi světy

(Zdroj: gifer.com, Srom duší)

Podle židovské mytologie stojí v zahradách Edenu strom duší (Strom života), který je místem počátku všech duší. Někteří říkají, že duše jsou na jeho větvích spolu s ptáky, někteří tvrdí, že duše jsou na kořenech. Já jsem je viděla stoupat od kořenů k větvím, kde vypučely jako květy a poté opadávaly do tak zvané Pokladnice duší. Zde prý duše přebývají, dokud archanděl Gabriel neponoří do Pokladnice ruku a neuchopí první duši, která mu pod ni přijde. Tu pak vloží do lidského embrya.

Na počátku života vstupuje duše z nehmotného světa do světa hmotného, přijímá fyzické tělo a váže se na něj. Na konci života se duše od fyzického těla odpoutává a vrací se zpět do světa nehmotného, případně přestupuje ještě dál. Mezi těmito krajními body podniká duše do nehmotného světa výlety, ať už neřízené – na příklad během spánku, nebo řízené.

Vědomě vstoupit do snu se dá mnoha způsoby. Dveře může otevřít šamanské bubnování, lucidní snění, meditace, channeling (kanálování, ale termín se obvykle nepřekládá, lze použít např. slov vnitřní komunikace), potní chýše a jiné obřady, často s podporou rostlinných průvodců. Někteří lidé vstupují do snů zcela bez metodiky, někteří ovládají mnoho různých technik. Někdy stačí prosté poslouchání hudby, aby se mozek naladil na potřebnou frekvenci. To, kam vstoupíte skrze sny, má rovněž mnoho jmen. Ne neznámé jsou názvy astrální svět, duchovní svět, snový svět, nehmotný svět, svět mimo běžnou realitu. Způsobů, jak se v tomto světě pohybovat, je také mnoho. Pro představu můžeme jmenovat šamanské cestování, astrální projekce, vzdálené nahlížení, cestování v čase, do podsvětí, vyššího světa nebo zcela jiného světa.

Psychopomp a snochodec

Být snochodec a být psychopomp jde spolu ruku v ruce. Termín psychopomp je nejčastěji chápán ve smyslu doprovodu duše zesnulého „do světla“, jak se obvykle říká.  Psychopomp však může doprovázet duši na jakýchkoli cestách, zajistit ochranu a pomoc, bez závislosti na tom, do jaké míry je tato ochrana či pomoc vnímána v tomto, hmotném, světě. Proto je na příklad archanděl Gabriel andělem spojovaným jak s početím a porodem, tak se smrtí. Podobně i bohyně Freya, která je (mimo jiné) bohyní plodnosti a která (mimo jiné) spolu s valkýrami doprovází duše padlých bojovníků na druhou stranu, do obrovské haly známé jako Sessrumnir.

Je běžné, že psychopomp přichází z druhé strany závoje, aby nabídl vedení nebo uvítal duše při jejich přechodech. Nesmíme však zapomínat, že existuje mnoho lidí, kteří aktivně pomáhají v procesu umírání a snaží se duším zajistit bezpečný průchod či cestu. Počet lidí, kteří se učí, jak splnit posvátnou roli psychopompa, neustále roste. Někteří se rozhodnou nabídnout svou pomoc jako pracovníci hospicu, v nemocnicích, pečovatelských domech a na podobných místech, kde jsou lidé na přechodu mezi světy. Jiní se soustředí na pomoc těm, kteří mohou být uvězněni v nehmotných (duchovních) sférách. Mnozí z nás v současné době objevují, jak můžou své dovednosti využít tak, aby pomohli lidem i planetě, protože jsme právě teď ve velkém období změn.

Psychopomp a příklady

Nehmotné bytosti: Anúbis (Anup, Anúpev, Inpu), Ankou, Azrael, Daena, Epona, Freyja, Gabriel, Hermés, Cháron, Jeremiel (Jerahmeel, Remihel, Eremiel, Remiel), Manannan (Manann, Manannán mac Lir), Merkur, Michael, Nephthys (Nefthys, Nebthet), Vanth, valkýry, Xolotl a jiné.

Zvířecí průvodci: včely, ptáci (na příklad orli, havrani, vrány, sovy), psi, delfíni, lišky a koně.

Lidské bytosti: porodní asistentky duše či smrti, smrtonošové, duchovní průvodci, duševní záchranáři, šamani, lidé se zážitkem blízkým smrti, snochodci, vítači a mnozí další pod mnohými dalšími jmény.

Psychopomp a obecné vlastnosti
 • Psychopomp má schopnost provázet duše skrze takové zkušenosti, jako je početí nebo smrt.
 • Psychopomp zajišťuje ochranu při snění a astrálním cestování.
 • Psychopomp umí komunikovat skrze sny.
 • Psychopomp  je obvykle soucitný, přátelský a nekritický.
 • Psychopomp je chodcem mezi světy, přechazečem hranic.
 • Psychopomp je arbitrem změn osobních i v širším měřítku.
 • Psychopomp umí změnit svou podobu tak, aby odpovídala okolnostem nebo potřebám.
 • Psychopomp je často šibal, který udělá vše, co je nezbytné k dosažení cíle.
 • Psychopomp je ale také magickou bytostí, která může neočekávaným způsobem přispět k uzdravení.