Korespondence v tabulkách

Tabulky rezonátorů mohou být prosté, jako na příklad seznam barev a jejich působení. Složitější obsahují na příklad rituální rady a symbolické formulky k ovlivnění rostlin, živočichů nebo bytostí. Tabulky, které používám já, obsahují korespondence na základě spřízněnosti duší, na základě potřeb a libostí duše a na základě jejího projevení či působení.

  • Spřízněnost dané duše s dušemi planet, živlů, bytostí, minerálů a nerostů, rostlin a živočichů.
  • Časové propojení jako je část dne, den v týdnu, znamení zvěrokruhu, měsíční fáze nebo roční období.
  • Prostorové propojení jako je světová strana nebo určité místo.
  • Propojení na základě rezonujících vlastností, na příklad náboj, energie, kvalita, barva, typ osobnosti, tarotová karta (kartomancie), znamení zvěrokruhu (astrologie) nebo číslo (numerologie).
  • Souvztažnost se Stromem života, ke kterému mám zvláštní vztah. 🙂 Tedy sefirot (sefíra) a rezonance na základě cesty.

Naše duše nejsou všechny na stejné frekvenci. Proto je nám s některými lidmi dobře a s některými zase spíš nepohodlně. To samozřejmě platí i o jiných než lidských duších. Vyhledáváme to, co s námi souzní, co nám vyhovuje. Proto korespondence nemohou být nikdy pevně dané ani úplné. Také to může být důvodem, proč nám některé záměry jdou naplnit lehce a proč u některých narážíme na obrovské potíže a potřebujeme pomoc. Je-li někdo spíše měsíční bytostí, může v oblasti slunečních záměrů dost narazit. 🙂 Pomocí rezonátorů pak může požádat o pomoc anebo je využít jako rádio, aby se na sluneční vlnu lépe naladil. 🙂 V tom prvním případě se jedná o práci spíše skrze nehmotný svět, v tom druhém spíše skrze svět hmotný.

Průvodci

V nehmotném světě může být jakákoliv duše naším průvodcem, rádcem nebo učitelem. Carlos Castaneda duše nazývá inorganickými bytostmi, čímž je zcela odděluje od jejich fyzického těla (nevíme, zda nějaké tělo vůbec mají, a ani to vědět nepotřebujeme). Pokud pracujeme na pomezí obou světů, na příklad při léčení na dálku, kdy pracujeme jak s duší, tak s tělem, je dobré vědět, jak se to s tělem má. 🙂 Moje zkušenost je, že průvodců je několik typů.

– Průvodci, kteří mají hmotné tělo a to tělo je z našeho hlediska živé, organické, na příklad lidské a člověku podobné bytosti, rostliny nebo živočichové, ať už pozemští, nebo mimozemští.

– Průvodci, kteří mají hmotné tělo a to tělo je z našeho hlediska neživé, anorganické, na příklad planety a jiná nebeská tělesa, minerály nebo živly.

– Průvodci, kteří tělo tak, jak jej chápeme my, nemají. Na příklad andělé. (Kteří ho ovšem kdysi mívali, ale o tom jinde a jindy).

Škatulky opět nejsou ani dané ani konečné a dokonce ani směrodatné. Jsou jenom pomůckou, berličkou, pro naše chápání vesmíru. Důležité je vědět, že kteroukoli duši v nehmotném světě potkáte, můžete ji požádat o pomoc, radu nebo výměnu zkušeností. Samozřejmě, jak bylo řečeno na začátku, nejsou všechny duše na stejné frekvenci, takže s některými pro nás bude spolupráce příjemná a snadná a jiným se budeme raději vyhýbat. Říká se, že některé duše jsou vysloveně zlé a nebezpečné. Jako by byly zosobněním zla. Já jsem se s nikým takovým nesetkala. Andělé i démoni jsou prostě jenom duše, umí být milí a nápomocní, ale někdy mají roupy nebo námi chtějí manipulovat. 🙂 Avšak nejhorší démoni, kterým jsem kdy čelila, byli vždy jen ti moji vlastní.

Spřízněné duše

Vesmírná tělesa

Duše vesmírných těles a jiných objektů jsou obrovské a prastaré. Jsou to jedni z předních velkých bohů. Moderní astronomie učí, že Slunce obíhá osm planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Jako devátá planeta se dříve počítal i Pluto, který je však dnes považován za planetu trpasličí. Tradičními korespondencemi je však pouze sedm planet, a to včetně Slunce, které je hvězdou, a Měsíce, který je družicí. 🙂 Zbývajících pět pak je Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Země se v korespondencích téměř nepoužívá, i když je to škoda, protože je krásná a mocná. Duše planet pronikly do mnoha mytologií a mají svá vlastní jména. My jim dnes říkáme božstva zosobňující planety.

Samozřejmě se tato část netýká pouze planet – na příklad egyptská bohyně Hathor je zosobněním celé Mléčné dráhy. Všechny tyto duše můžeme oslovovat přímo, i když vzhledem k jejich velikosti a stáří to může být obtížné. Můžeme využít mnoha jiných, přidružených průvodců. Ti si nás často vyhledají sami, když se pokoušíme o kontakt. Přicházejí jako zprostředkovatelé. V hmotném světě pak lze využít obrázky, symboly či jiné ztvárnění jak přímo dotyčných objektů (těles), tak jejich duší.

Živly

Živly, prvky nebo také elementy jsou krásnou kapitolou. Se všemi z nich jsme vlastně denně ve styku. Všechny jsou pro nás nezbytně důležité (více zde). Tradičně se používají čtyři živly – oheň, voda (moře), země (příroda) a vzduch (nebe, vítr). Oheň a voda jsou považovány za prvky základní. Je to přiléhavé, protože jsou reprezentovány Sluncem a Měsícem, což je jedna ze stvořitelských dvojic mnoha mytologií. Jejich dětmi často byla Země a/nebo nebe. Země a vzduch jsou považovány za prvky odvozené, což je vzhledem k uvedenému pochopitelné. Reprezentovány Zemí a nebem tvoří druhou stvořitelskou dvojici, jejímž tvořením často vznikl život a/nebo člověk.

Kromě těchto čtyř živlů, můžeme ještě narazit na živel pátý, ten bývá nejčastěji nazýván éterem, ale také duchem, Akašou nebo prázdným prostorem. Mně moji průvodci učili, že prvků stvoření je ve skutečnosti sedm, ke jmenovaným pěti přistupují ještě živel lásky (spojení) a živel přeměny (transformace). Společně tvoří osmistěn, dvě spojené pyramidy. Tento útvar bývá také nazýván jako „chariot shadai“ a je označovaný jako trojrozměrná verze schématu Stromu života. Pracovat se živly můžeme na mnoha úrovních. V nehmotném světě s elementály, božstvy zosobňujícími daný živel nebo přidruženými božstvy. V hmotném světě pak buď přímo, na příklad oheň v podobě svíčky, vodu ve formě misky s vodou, vzduch v podobě zvonkohry, zemi v podobě půdy v květináči, anebo přeneseně jako obrázek či symbol.

Minerály a nerosty

Rezonátory v podobě minerálů a nerostů – tedy zejména krystaly a kovy – mohou být nošeny na těle (šperky) nebo být na tělo umístěny na příklad při meditaci. Mohou být použity k vytvoření minerální (krystalové) esence, na příklad za použití sluneční nebo měsíční vody (návod zde), za předpokladu, že daný minerál neobsahuje toxické látky, neboť elixír je obvykle používán vnitřně. Krystaly lze položit na odpovídající místa v domě, v kanceláři nebo v autě, na příklad krystaly povzbuzující věštecké sny můžete umístit pod polštář nebo na noční stolek v ložnici. Dají se použít k tvorbě šperků nebo talismanů, které poslouží k posílení záměru. Je rovněž možné přijmout příslušný nerost či minerál za svého minerálního průvodce. O nabíjení krystalů více zde.

Rostliny

Rostliny se používají čerstvé nebo sušené ve váze, v potpourri nebo ve vykuřovadle. Opět se umísťují tam, kam potřebujeme přitáhnout požadovanou sílu a energii. Mohou být nošeny ve formě talismanu nebo uložené ve váčku. Éterické oleje použité do vody na mytí podlah nebo vůně přidané do pračky při praní prádla jsou rovněž možnosti posílení záměru. Jedlé rostliny lze využít při přípravě jídla, jako součást bylinné esence (návod zde) nebo jiného přípravku určeného ke konzumaci. Bylinky, které nevyvolávají alergickou reakci pokožky, mohou být použity pro výrobu mastí nebo přidány do masážních olejů, voňavek a koupelí. I s rostlinou je možné komunikovat a získat v ní svého průvodce, rádce nebo učitele.

Živočichové

Živočichové nebo jejich části byly jako rezonátory používány od pradávna. Použitelné je na příklad peří nebo srst lokálních živočichů. Můžete zkusit dané zvíře chovat doma nebo chodit někam, kde s ním můžete přijít do styku. Je také možné použít obrázky nebo figurky, šperky ve tvaru příslušných zvířat nebo jejich symboly. Člověk si je může zkusit vytvořit i sám – už samotné malování obrázku, modelování sošky nebo tvorba talismanu může pomoci soustředit energii na posílení záměru. Stejně jako s rostlinou nebo krystalem, je možné zkusit s příslušným zvířetem navázat kontakt a požádat ho, aby se stalo naším živočišným průvodcem, silovým nebo totemovým zvířetem.

 

Rezonující vlastnosti

Energie

Začnu pohlavím, které bývá v tabulkách korespondencí uváděno i pod termínem energie. Je to poněkud zavádějící termín a navíc z principu nemám ráda rozdělování světa na mužskou a ženskou část. Jin a jang se mi líbí mnohem víc, navíc se zabývá naší dualitou mnohem komplexněji, včetně jejího propojení v celek nebo naopak rozdělení na mnoho dalších dualit. Ale zase jsme v Čechách, že? 🙂 Jang představuje světlou část, koresponduje se dnem a je často symbolizovaný ohněm (a větrem). Rovněž je aktivní, dávající. Jin představuje tmavou část, koresponduje s nocí a je často symbolizovaný vodou (a zemí). Je pasivním, přijímajícím aspektem. To vše cele odpovídá dualitě sluneční a měsíční energie (více zde). Takže ve svých tabulkách používám termín energie a dělím ji na sluneční a měsíční.

Korespondence jin a jang

(Zdroj: https://i.gifer.com)

Temperament

U dualit ještě chvíli zůstaneme a podíváme se na temperament, který určuje typy osobnosti. Jedny z typů, které používám v korespondencích, vytvořila Isabel Briggs Myers se svou matkou Katharine Briggs v 60. letech minulého století. Jejich teorie byla postavena na práci psychologa Carla Junga, jenom byla rozšířena a zasazena do detailnějšího rámu. Myers a Briggs ukazovali, že jsou čtyři klíčové úrovně, podle kterých lze lidi kategorizovat. Podle způsobu nabíjení se energií na introvertní a extrovertní typy. Podle způsobu získávání a zpracování informaci na smyslové a intuitivní typy. Podle způsobu rozhodování na myslivé a citové typy. Podle přístupu k řádu a struktuře na strukturované a vnímavé typy.

Byť se jedná o polaritu, každý z nás je samozřejmě kombinací obou poloh, jde v podstatě jen o to, kterou z poloh preferujeme. To nás opět vrací k dualitě Slunce a Měsíce – Slunce a Měsíc představují dva extrémy, dva protipóly. Jejich symboliku lze aplikovat i na osobnostní typy. Měsíc je introvert, Slunce extrovert. Měsíc je intuitivní, Slunce je smyslové. Měsíc je citový, Slunce je myslivé. Měsíc je vnímavý, Slunce strukturované. Z tohoto hlediska vidíme, že každá úroveň má svou sluneční a měsíční stranu. 🙂 Každá poloha je označená písmenem, jejich kombinací pak vzniká 16 osobnostních typů, které jsou označené příslušnou kombinací písmen.

Kvalita

Kvalita vlastně vychází ze živlů. Byl to Aristoteles, kdo přidělil každému ze čtyř elementů jednu ze čtyř vnímatelných kvalit – horký a studený, suchý a vlhký. Tak oheň je horký a suchý, vzduch je horký a vlhký, voda je studená a vlhká a země je studená a suchá. Živlům bychom mohli kromě těchto kvalit připsat i korespondující skupenství, oheň by pak byl plazmou, vzduch plynem, voda, tekutinou a země pevnou látkou.

Barvy

Rezonátory ve formě barev se dají využít na příklad při volbě svíčky, kterou chceme použít k rituálu podporujícímu záměr. V příslušné barvě je také možné nosit oblečení, nakoupit bytové doplňky nebo třeba kosmetiku. Barvy můžeme kombinovat i s ostatními korespondencemi, na příklad s rostlinou nebo s minerálem.

Znamení

astrologickým znamením je to trochu složitější. Předně je třeba ho odlišit od zvířetníkových souhvězdí (více zde), která spadají spíše do předchozí kapitoly. Každé znamení je spjaté s určitou planetou nebo vesmírným tělesem, se kterým se vzájemně doplňuje. Toho lze využít hlavně v časové korespondenci – na příklad posílit záměr související se symbolikou Slunce, když je Slunce ve znamení Lva. Astrologická znamení jsou určitou obdobou osobnostní typologie, každé se vyznačuje jinými povahovými a často i vzhledovými vlastnostmi. Kromě časové korespondence se dá znamení využít i na základě projevení, posílit záměr symbolem nebo obrázkem příslušeného znamení, nebo si pomocí obrázku či symbolu a sluneční či měsíční vody (návod zde) vytvořit esenci znamení.

Taroty

Tarotové karty jsou pak propojeny nejen s planetami, ale i se znamením, každá karta Velké Arkány koresponduje s jedním nebo s druhým. Jednotlivé karty představují různé archetypy, což je opět obdoba osobnostní typologie a dá se tedy využít podobně. Kartu, pomocí které chceme posílit svůj záměr, lze použít buď přímo – umístěním na vhodné místo nebo naopak jejím ukrytím nebo dokonce zničením. Stejně jako u znamení je možné si vyrobit tarotovou esenci použitím dané karty a měsíční nebo sluneční vody (návod zde).

Lidské tělo

Z hlediska léčení a harmonizace se používá souvislost s lidským tělem. A to buď celkově, na příklad v souladu s nějakým sportem nebo jogínskou pozicí, s příslušným orgánem nebo částí těla, anebo třeba s energetickými centry, které nazýváme čakrami. Čaker je velké množství, tradičně se používá sedm čaker prvního řádu, které jsou napojené na energetickou dráhu podél páteře. Jsou ale i jiné čakry, na příklad my snochodci hojně využíváme tak zvané čakry kolibříka, jež je umístěná v blízkosti čakry srdeční.

Sluneční a měsíční voda

Voda je v přímém spojení se Sluncem i Měsícem, proto se do ní jejich energie snadno zachytí a otiskne. Sluneční a měsíční voda je jednoduchým příkladem použití rezonátorů k posílení záměru a pro mnohé už má nádech magie nebo dokonce čarování. Jiní ji považují za nesmysl. Já myslím, že je to o tom, že co pomáhá jednomu, nemusí nutně pomáhat druhému. Pokud potřebujeme posílit naši víru, odhodlání, záměr, můžeme k tomu použít prakticky cokoli, o čem víme, že pro nás funguje. Vlastně jde jenom o to, co pro nás ještě je nebo už není představitelné. 🙂  Je to tak jako tak jenom berlička, protože opravdu a skutečně záleží jenom na tom, co sami chceme. A uskutečnění toho, co chceme, je vždy o naší vlastní práci, úsilí a času vložených do manifestace našeho přání a o změně, kterou jsme ochotní podstoupit a učinit.

Zdroje se v receptech na výrobu mírně liší. Voda by měla být pitná, aby se dala užívat vnitřně, a co nejčistší. Ideální je voda z pramene, ale tu většinou nemáme k dispozici. Často je tedy používaná voda balená. Voda z kohoutku není doporučovaná, protože je upravovaná chemicky. Nádoba na přípravu je nejčastěji uváděná skleněná, zejména pokud se má jednat o tak zvanou světelnou infúzi, tedy voda se bude umísťovat přímo na měsíční nebo sluneční světlo. Lze však použít nádoby hliněné nebo i plastové. Nedoporučují se akorát kovové, prý se v nich voda kazí. Pokud se voda bude umísťovat ven, je dobré ji zakrýt, na příklad mušelínem nebo kouskem skla. Pokud bude vevnitř, není zakrývání nutné. U světelné infúze je třeba, aby obloha nebyla zatažená a světlo svítilo na misku. Někteří však uvádějí, že není třeba světla, ale síly či energie toho či onoho tělesa, která je všudypřítomná, takže se voda může vytvářet i při obloze zatažené.

Výroba, použití a uskladnění

Při tvorbě vody je třeba mít na mysli vlastní záměr. Ten by nám měl určit, zda bude lepší použít sluneční nebo měsíční sílu, případně v jaké fázi Měsíce (více zde) či v jakém ročním období (více zde) by voda měla být připravovaná. Záměrem může být i prostě si připravit sluneční nebo měsíční vodu. V tom případě je pak pro měsíční vodu nejlepší využít úplňkové noci. Sílu vody můžete znásobit dalšími rezonátory – umístit do ní vhodný krystal (krystalová esence) nebo bylinu (bylinná esence). Opět je třeba dávat pozor, aby kámen ani bylina neobsahovaly nic zdraví nebezpečného, zejména pokud bude voda určená k pití. Podobně lze vyrobit i tarotovou esenci – tarotová karta se umístí buď pod nádobu s vodou, nebo se do nádoby s vodou postaví jiná nádoba, do které se karta umístí. Nejlepší je nechat se vést vlastní intuicí.

Opět v závislosti na záměru se voda následně použije. Pokud se záměr týká nás samotných, lze ji vypít, a to buď jednorázově (čistou, ochucenou nebo z ní uvařit čaj), nebo postupně po kapkách – někteří užívají dvě kapky třikrát denně po dobu dvou týdnů. Záměr se však může týkat i čehokoliv jiného, na příklad očisty domácnosti (lze přidat pár kapek esence do vody na mytí nebo na praní) nebo posílení určité květiny (přidat pár kapek esence do vody na zalévání). Může se přidat do koupele nebo ji dát vypít domácímu mazlíčkovi. Dá se použít jako přísada k dalším rituálům a kouzlům.

Vodu je možné použít hned nebo ji skladovat. Někteří skladují vodu přímo ve skleněných nebo hliněných nádobách s víčkem. Jiní doporučují vytvořit si tak zvanou mateřskou tinkturu. Lahvička s kapátkem se naplní do poloviny konzervačním činidlem, což může být dle libovůle uživatele na příklad vodka, brandy nebo třeba ocet. Poté se lahvička doplní měsíční nebo sluneční vodou a obsah se dobře protřepe.

Sluneční voda

Tvorba: Voda ve skleněné nádobě, na příklad misce, se postaví na zem. Země pomůže vyvážit sluneční sílu a sklo umožňuje lepší kontakt se světlem či energií. V závislosti na poloze a síle Slunce se nechá stát deset až třicet minut. Nedoporučuje se ji dávat na přímé sluneční světlo, to z ní nakonec veškerou energii vysaje.

Použití: Obecně je sluneční voda posilující, dodává energii a pomáhá se naladit na vibrace celého barevného spektra. Nese v sobě mužský náboj.

Měsíční voda

Tvorba: Voda ve skleněné nebo hliněné nádobě nejlépe vejčitého tvaru se postaví na zem. Sklo umožňuje lepší kontakt se světlem či energií a vejčitý tvar sílu lépe uchovává. Nádoba by měla být zakrytá (mušelínem nebo sklem) a ponechaná na místě jednu až dvě hodiny. Můžete ji nechat venku i déle. Někteří říkají, že je třeba ji odnést před východem Slunce. Jiní ji nechávají venku i tři dny.

Použití: Měsíční voda napomáhá přizpůsobit se změnám, které probíhají na Zemi, ať už energetickým výkyvům, sezónním změnám nebo změnám souvisejícím s cyklem našeho života či těla. Nese v sobě ženský náboj.

Kombinovaná voda

Tvorba: Postup přípravy je stejný, jen se využívá okamžiku, kdy Slunce a Měsíc jsou k sobě nejblíže a jejich síly se sčítají. Pro mě je takovou chvílí každé novoluní, pro jiné zase každý úplněk. Lze využít i sílu zatmění, ať už Slunce nebo Měsíce.

Nabíjení krystalů

Sluneční a měsíční energie jsou mocnými spojenci nejen v práci s vodou, ale také s krystaly. Jejich pomocí se dá krystal nejen vyčistit, ale i nabít.

Čištění krystalů

Krystaly je možné vyčistit mnoha různými způsoby. Nejběžnější a nejjednodušší způsob je podržet je pod tekoucí vodou nebo je nechat na 24 hodin v prameni. Podobně se dá využít páry, soli (slané vody), ultrazvuku, varu nebo mýdla. Některé krystaly je možné vyčistit a naleštit kouskem suché látky, nejlépe hedvábné. Méně známé je čištění zemí – krystal se uloží do půdy nebo do písku a nechá se v ní přes noc. Takto můžeme krystal na noc uložit i do misky s hnědou rýží nebo s potpourri.

K čištění se dají využít další krystaly, což se hodí zejména u malých kamínků. Položí se prostě na křišťálovou nebo ametystovou drúzu (geodu) a opět se zde nechají přes noc. Podobně poslouží i karneol. Očistit krystal se dá i kouřem, na příklad nad plamenem svíčky nebo nad vykuřovadlem. Co se týče zvuku, nemusí to být jenom ultrazvuk, ale třeba tibetské činelky Tingsha, zvonkohra nebo zpívající misky. Negativita se z nich dá i vyfouknout pouhým dechem – a pochopitelně se záměrem. Měsíční a sluneční energie již byla zmíněná, ale pozor, některé krystaly nemají sluneční světlo rády! V každém případě je dobré využít svou intuici a řídit se jí.

Nabíjení krystalů

Voda, zvukové vibrace (zpívající miska a podobně), měsíční a sluneční světlo nejen čistí, ale i nabíjí. Krystaly je možné také nabít umístěním do měděné pyramidy, položením na drúzu krystalů ametystu nebo prostým dotekem (podržte je nebo pohlaďte). Nabít krystal můžete i pomocí reiki nebo jiné léčivé energie. A v neposlední řadě se dá využít i esencí, kterou se krystal postříká.

NE

Krystaly, které nepotřebují čištění: Apofylit, azulit, citrín, diamant, fenacit a kyanit.

Krystaly, které nemají rády sluneční lázeň: Akvamarín, ametyst, aventurín, beryl, citrín, fluorit, kunzit, růženín, safír a záhněda.

Krystaly, které nemají rády vodu: Angelit, kalcit, labradorit, lazurit, kunzit, kyanit, malachit, selenit a tyrkys.

ANO

Krystaly, které se mohou čistit párou: Alexandrit, diamant, jadeit, nefrit, spinel, rodonit, rubín, safír, spinel a zirkon.

Krystaly, které se mohou čistit ultrazvukem: Alexandrit, diamant, jadeit, nefrit, rubín, spinel a zirkon.

Krystaly, které se mohou čistit varem: Diamant, jadeit, nefrit, safír, serpentin, sodalit, spinel a zirkon.