Propojené duše

Magie sympatetická

Skutečnou magii Slunce a Měsíce, takovou, která by nám dovolila síly obou těles využívat, ohýbat a podřizovat své vůli, asi nikdy neovládneme. Čas od času se v legendách a příbězích objevovali či objevují hrdinové, kteří touto schopností oplývají. Umí využít síly Slunce či Měsíce v boji, k vlastnímu posílení nebo k léčení sebe i ostatních. Umí se sami stát sluneční či měsíční bytostí. Umí Slunce či Měsíc zcela zablokovat, zakrýt na nebi, jako uměle vyvolané zatmění. Myslím, že je celkem dobře, že takoví lidé zůstávají jenom v příbězích. Dovedete si představit, jakou paseku by to nadělalo, kdybychom třeba uměli vyvolat na Zemi sluneční erupce nebo vyzařovat ultrafialové záření?

Přesto je magie i v našem světě možná, jenom má trochu jiná pravidla a nepotřebujete k ní žádné zvláštní schopnosti. Vlastně k ní nepotřebujete nic kromě sebe a svého záměru. Záměr či úmysl je podle wikipedie „myšlenka, případně soubor myšlenek, který fakticky znamená předběžný plán na nějaký konkrétní čin nebo na určitou reálnou činnost, která se má stát v budoucnu“. Záměr by měl být co nejpřesnější a nejpodrobnější. Měli bychom si ho umět vykreslit svým vnitřním zrakem do nejmenších detailů a procítit ho všemi ostatními smysly. To je klíčem k jeho manifestaci. Pozor, cíl není záměrem, ale můžeme z něj záměr udělat právě tím, že ho procítíme, představíme si tu změnu na všech úrovních a naplánujeme kroky, které musíme provést, abychom svůj záměr aktivně podpořili.

Magie, kterou se zde budu zabývat, se nazývá sympatetická. Jedná se vlastně o posílení záměru – a to buď časově, na příklad sladěním záměru se slunečním případně měsíčním cyklem a/nebo rituálně pomocí tak zvaných korespondencí. V obou případech je dobré znát sluneční nebo měsíční cyklus nebo jejich propojení – podle toho, co je pro koho nejpřirozenější. Splynout s daným cyklem. Pochopit proudění energie skrz čas. Pokud se toto povede, může se člověk naučit cykly vnitřně následovat, na příklad vědět, v které fázi je právě teď Měsíc, aniž by se díval do kalendáře nebo na oblohu.

O Slunci a o Měsíci jako tělesech či symbolech více zde.