Snochodcem na dvojplamenné cestě

Šaman a jeho průvodci
(Zdroj: Obrázek stažený z Pixabay)

Najít jedno slovo, kterým bych popsala, kým jsem, je těžké. Byla jsem probuzená jako Velekněžka. Velekněžkou mám na mysli cestu k poznání a osvícení, nikoli archetyp. Velekněžka pracuje s rovnováhou a sjednocováním protikladům vytváří novou skutečnost. Být Zřec, Snochodec či Lunární mystik je pak v podstatě jen součástí mého šamanského umění. Jsem bránou mezi světy, vesmíry, dimenzemi a skutečnostmi, pavoukem v multidimenzionální pavučině. Jsem psychopompem, průvodcem duší. Mám vize, které se stávají skutečností, věštecké sny, které se naplňují. Miluji přírodu, čísla, symboly, magii a mýty. A vlastně bych se neoznačila ani za šamanku, ani za čarodějku, ač bych mohla být obojím. Esencí mojí duše ale je, že je duší Dvojplamene.

Snochodec probuzený

Své snochodcovství trénuji, co si pamatuji. Ale i ve mně byly bariéry, které mě v mém rozletu brzdily a které byly postupně během života různými otřesy a zkouškami odbourávány až k plnému Probuzení. Ano, prošla jsem peklem či podsvětím tam a zase zpátky. Ne moc dobrovolně. Spíš bych řekla, že si mě moji průvodci prostě našli a hodili mě tím směrem, kterému jsem se vědomě vyhýbala.

Mohla bych psát o pocitu, že se svět obrátil vzhůru nohama, o mé duši, která byla vytržena z těla, překroucena a následně osvobozena, o vědomí “já”, které bylo zcela zničeno a na jeho místě povstalo něco úplně jiného, o bolesti, která mě trhala na kusy na všech úrovních bytí, o umírání a znovuzrození, o strachu a zároveň vědomí, že je o mě postaráno. O tom, jaké to je poprvé ucítit příliv láskysplné energie našeho Dvojplamene skrze aktivované pole srdce. Ovšem pokud tam někdo byl, zná to všechno důvěrně sám, a pokud tam někdo ještě nebyl, nejspíš by mu to nic neřeklo.

Snochodec dvojplamenný

Zároveň s Probuzením tedy započala moje Dvojplamenná pouť. Dlouho jsem si myslela, že můj Dvojplamen není v tomto životě, na tomto světě, že je jenom jednou z bytostí, které potkávám - že je anděl. Dokud mi v roce 2020, tedy osm let po mém Probuzení, nevstoupil do fyzického života a nezačala ta skutečná jízda.

S mým Dvojplamenem jsme kombinací dvou Hvězd, Posla a jeho Hlasu, Poselství a Naděje, kterou přináší. Přicházíme se podělit o náš příběh a naše světlo, naše zkušenosti a nástroje, které nám pomáhají. Doufáme, že některé z vás pobavíme a jiné uklidníme. Přicházíme říci, že světlo není tam někde na konci tunelu, ale v nás a že se nazývá Láska. Rádi bychom, abyste věděli, že toto není žádný mýtus nebo pohádka, toto je realita – toto je Cesta. Videa o naší cestě můžete najít na našem YouTube kanále - Maják Naděje.

Snochodec jsoucí

Ve staré irokézské Písni snů se zpívá, že všechno na této planetě žije svůj vlastní sen, od čepelí trávy až po medvěda grizzlyho a lidi nevyjímaje. Každý z nás je uzavřen do bubliny svého vlastního oddělného vnímání, které se velmi podobá stavu snů. Někteří, na příklad medicinman nebo snochodec, jsou z této bubliny osvobozeni a mohou se vědomě pohybovat v různých rovinách. Většina z nás se ale pohybuje mezi hmotným a nehmotným světem nevědomky. Obdobně to bývá i na jiných planetách, na kterých existuje život.

Snochodci jsme v podstatě od narození. Děti umí aktivně snít a bez zábran opouštět své tělo. Pokud však tuto schopnost netrénují, časem uvadá. Je to jako s plaváním – miminka ještě v maminčině bříšku mají vodu za svůj přirozený živel a pokud od narození pokračují v plavání a potápění, celkově ve sžívání se s vodou, jsou z nich pak téměř ryby. Někdo se v životě stane dobrým plavcem, někdo se naučí perfektně potápět a někdo si vystačí s čubičkou. Všechny způsoby jsou dobré, krásné a správné.

Snochodec společenský

Stejné je to se sněním. Někdo sny považuje za něco nedůležitého, co náš mozek plodí během spánku. A někdo do snění skočí a naučí se potápět až na dno. V případě snů jsem dobrý plavec a dobrý potápěč. Plavu ve snovém světě a vnímám ostatní snící, mohu s nimi komunikovat, pracovat, tvořit, nebo je dokonce léčit. Slyším jejich volání, vnímám jejich radost či smutek či strach. A někdy také potkám potápěče stejně dobré jako já… Kromě plavců, neplavců a potápěčů lidských potkávám nezměrné množství jiných bytostí, úchvatných i strašlivých, malých i velkých, humanoidních i zcela nepopsatelných. S některými se jenom minu, s některými se tak nějak „očichám“, s jinými komunikuji, jednou, víckrát, někdy téměř neustále. Některé bytosti mě vedou, některé vedu já, často se vedeme zároveň, protože vzájemné předávání zkušeností je nejlepším vedením.

O bytostech, se kterými spolupracuji, si můžete přečíst zde.

Pečeť lunárního mystika, snochodec

Snochodec vzdělaný

Jsem členkou International Association for the Study of Dreams. Zúčastnila jsem se řady výzkumů a studií o snech, lucidním snění, nočních můrách a spánkové paralýze. A jelikož je snění úzce spojeno s vlivem Měsíce a jeho cykly, prošla jsem seminářem Lunar Flow a získala tak pečeť lunárního mystika. Zároveň jsem začala dálkově studovat na Univerzitě metafyzických věd v Kalifornii (UMS - University of Metaphysical Sciences, California), stala jsem se bakalářem metafyzických věd (B.Msc.) a pokračuji dále magisterským studiem.