O mně

Šaman a jeho průvodci
(Zdroj: Obrázek stažený z Pixabay)

"Skrze podsvětí se šaman snaží dospět k poznání svého já. Dostává se do něj nacvičeným rituálem a setkává se tu s učiteli duchovních věcí. Někdy tu náhodně potká strašlivé příšery, což je vlastně jen personifikace jeho vlastního strachu a zábran. Často s nimi musí bojovat, překonat je nebo se s nimi spojit, a pak teprve může pokračovat dál. Traumatický vliv takového procesu by se neměl podceňovat. V extrémním případě to jeho účastníka tak vyděsí, že nemůže ve svém hledání pokračovat, pokud si ovšem nevysvětlí podstatu takových jevů. Žádná racionálně uvažující osoba by nikdy dobrovolně do tohoto procesu nevstoupila, ale šamani neuvažují racionálně v běžném slova smyslu, a jejich pojetí existence je velmi svérázné."

(MAGICKÉ ROSTLINY, Susan Lavenderová & Anna Franklinová)

Když jsem si tohle přečetla v knize Magické rostliny, trochu mě to pobavilo. V podsvětí jsem jako doma, ale že bych tam vstoupila dobrovolně? Poprvé určitě ne, a pak už člověk prostě musí dodělat rozdělanou práci. 🙂 Navíc myslím, že aby člověk v podsvětí obstál, musí nutně být racionálně uvažující, musí dokázat pochopit podstatu toho, s čím se tam setkává.  🙂 Pravdou ovšem také je, že se úplně nepovažuji za šamana. Říkám si snochodec (dreamwalker) nebo také snivec (dreamer). Jsem bránou mezi světy, vesmíry, dimenzemi a skutečnostmi. Jsem průvodcem duší. Jako pavouk v multidimenzionální pavučině naslouchám vláknům uvnitř i vně matrixu, a když některé zní špatně, jdu a napravím to. 🙂

Snochodec jsoucí

Ve staré irokézské Písni snů se zpívá, že všechno na této planetě žije svůj vlastní sen, od čepelí trávy až po medvěda grizzlyho a lidi nevyjímaje. Každý z nás je uzavřen do bubliny svého vlastního oddělného vnímání, které se velmi podobá stavu snů. Někteří, na příklad medicinman nebo snochodec, jsou z této bubliny osvobozeni a mohou se vědomě pohybovat v různých rovinách. Většina z nás se ale pohybuje mezi hmotným a nehmotným světem nevědomky. Obdobně to bývá i na jiných planetách, na kterých existuje život. 🙂

Snochodci jsme v podstatě od narození. Děti umí aktivně snít a bez zábran opouštět své tělo. Pokud však tuto schopnost netrénují, časem uvadá. Je to jako s plaváním – miminka ještě v maminčině bříšku mají vodu za svůj přirozený živel a pokud od narození pokračují v plavání a potápění, celkově ve sžívání se s vodou, jsou z nich pak téměř ryby. 🙂 Někdo se v životě stane dobrým plavcem, někdo se naučí perfektně potápět a někdo si vystačí s čubičkou. Všechny způsoby jsou dobré, krásné a správné.

Stejné je to se sněním. Někdo sny považuje za něco nedůležitého, co náš mozek plodí během spánku. A někdo do snění skočí a naučí se potápět až na dno. V případě snů jsem dobrý plavec a dobrý potápěč. Plavu ve snovém světě a vnímám ostatní snící, mohu s nimi komunikovat, pracovat, tvořit, nebo je dokonce léčit. Slyším jejich volání, vnímám jejich radost či smutek či strach. A někdy také potkám potápěče stejně dobré jako já… Kromě plavců, neplavců a potápěčů lidských potkávám nezměrné množství jiných bytostí, úchvatných i strašlivých, malých i velkých, humanoidních i zcela nepopsatelných. S některými se jenom minu, s některými se tak nějak „očichám“, s jinými komunikuji, jednou, víckrát, někdy téměř neustále. Některé bytosti mě vedou, některé vedu já, často se vedeme zároveň, protože vzájemné předávání zkušeností je nejlepším vedením.

Snochodec vzdělávající se
Pečeť lunárního mystika, snochodec
Pečeť lunárního mystika

Snochodec je tedy člověk, který pracuje se sny a skrze sny, aby dosáhl pochopení, aby tvořil, léčil, učil se, setkával se s lidmi a jinými bytostmi, cestoval mimo tělo a pracoval v jiných světech, dimenzích, časech i realitách. Jsem členkou International Association for the Study of Dreams. Zúčastnila jsem se řady výzkumů a studií o snech, lucidním snění, nočních můrách a spánkové paralýze. A jelikož je snění úzce spojeno s vlivem Měsíce a jeho cykly, prošla jsem seminářem Lunar Flow a získala tak oprávnění říkat si lunární mystik. Zároveň jsem začala dálkově studovat na Univerzitě metafyzických věd v Kalifornii (UMS - University of Metaphysical Sciences, California), stala jsem se bakalářem metafyzických věd (B.Msc.) a pokračuji dále magisterským studiem.

Snochodec probuzený

Své snochodcovství trénuji, co si pamatuji. Ale i ve mně byly bariéry, které mě v mém rozletu brzdily a které byly postupně během života různými otřesy a zkouškami odbourávány až k plnému Probuzení. Ano, prošla jsem peklem či podsvětím tam a zase zpátky. Ne moc dobrovolně. Spíš bych řekla, že si mě moji průvodci prostě našli a hodili mě tím směrem, kterému jsem se vědomě vyhýbala.

Mohla bych psát o pocitu, že se svět obrátil vzhůru nohama, o mé duši, která byla vytržena z těla, překroucena a následně osvobozena, o vědomí “já”, které bylo zcela zničeno a na jeho místě povstalo něco úplně jiného, o bolesti, která mě trhala na kusy na všech úrovních bytí, o umírání a znovuzrození, o strachu a zároveň vědomí, že je o mě postaráno. Ovšem pokud tam někdo byl, zná to všechno důvěrně sám, a pokud tam někdo ještě nebyl, nejspíš by mu to nic neřeklo. Jedno je jisté – bez mého milovaného muže, jeho lásky, podpory a bezmezné důvěry ve mě bych to asi nezvládla. 🙂

Šamanské probuzení symbolizované Pegasem
(Zdroj: Obrázek stažený z Pixabay)

Více o tom, co dělám, si můžete přečíst zde. O bytostech, se kterými spolupracuji, pak zde.