Živočišní průvodci

Živočišných průvodců máme každý mraky.  Někteří nás provázejí od dětství, někteří vstupují do našich životů na chvíli, aby nám předali svá poselství nebo rady. Průvodcem, se kterým jsem nejvíce spojená, je medvěd. Čím silnějším jsem snochodcem, tím silnější je i můj medvěd. 🙂 Ale pracuji i s mnoha dalšími živočichy, ať už z našeho světa nebo z jiných světů či dimenzí. Mezi silová zvířata, se kterými často a ráda spolupracuji, patří na příklad: motýli, drak, jednorožec, had (jakýkoliv druh), tygr, kráva (ano, správně, skot domácí, úžasně silný pomocník a průvodce), holubice, pavouci (ti určitě nejsou z našeho světa, jsou obrovští, dá se na nich jezdit jako na koni, a jsou dva – jeden je pokrytý šedými chlupy a trochu připomíná naši tarantuli, druhý je holý, má dlouhé nohy jako naši sekáči, a tělo má duhově zbarvené), vlk a pes (někdy splývají), lev, fénix, kočka, kůň (i okřídlený), sovy, vrána a havran.

Medvěd hnědý brtník (Ursus arctos arctos)

Živočišní průvodci - medvěd
(Zdroj: Obrázek koupený na Etsy.com, Brown Bear Double Exposure,
MeridianAndMain)

Medvěd brtník je poddruhem medvěda hnědého. Jeho jméno pochází ze staročeského slova brť, což je dutina stromu. V těch medvěd rád hledá hnízda lesních včel kvůli medu. Je největší evropskou šelmou a spolu s medvědem ledním je největší suchozemskou šelmou vůbec. Žije v Evropě, Asii a Severní Americe. V Čechách se vyskytuje vzácně, hlavně na Moravě a Slezsku. Na Slovensku je významně početnější. Celkově se však jedná o kriticky ohrožený druh.

Medvěd je úžasné zvíře. Je silným a mocným bojovníkem, takže jeho jméno používali králové a válečníci. Na příklad jméno krále Artuše bývá překládáno jako „medvěd-král“ a Artuš sám byl spojován se Severkou v souhvězdí Velkého medvěda.

V severských legendách byl medvěd zasvěcen bohu Odinovi a berserkové prý nosili medvědí kůže do bitev, aby navýšili svou bojovou zuřivost. V Řecku se do medvědích kůží odívaly přívrženkyně bohyně Artemis na symbol lovecké obratnosti a síly. Severoameričtí Indiáni se odívali do medvědích kůží při rituálech. V jejich tradici byl medvěd spojován s podzemními chrámy. Říkali o něm, že je dozorcem noci a že žije v rytmu s měsíčním cyklem. V Rusku představoval symbol rodiny, kořenů a propojení. Věřilo se, že lidé vzešli z medvědů a medvěd byl tedy chápán jako prapředek.

Zimní spánek

Medvěd je přirozeným snivcem a jako silové zvíře se určitě objeví v životě každého snochodce. Reprezentuje čas snění, kdy jsme bezbranní a zcela ponoření do spánku. Medvěd je považován za ochranného ducha ve světě snů a smrti – mytologie, která je neoddělitelně spjatá s jeho zimním ústupem do jeskyně (nebo do podsvětí).

Zima symbolizuje tmu, smrt a vnitřní svět. Zima je období roku, kterého se mnoho lidí obává, stejně jako se bojí smrti. Přesto součástí skutečné krásy medvěda je jeho spojení s hvězdami zimní oblohy. Během zimního slunovratu, nejtemnější noci roku, nás vede Severka. Když se náš svět zdá být negativní, tmavý a zmatený, když se zdá, že naše fyzické smysly a rozum a logika selhávají, když cítíme, že neexistuje žádná cesta, kterou následovat, obracíme se dovnitř do sebe a našim vnitřním zdrojům, a světlo vnitřní moudrosti a intuice nám pomáhá při hledání cesty domů. Může se nám dokonce podařit najít způsob, jak propojit naši prvotní sílu s naší intuicí. To znamená spojení naší hvězdné a zvířecí síly, které obě jsou reprezentovány medvědem.

Medvěd ví instinktivně, kdy je správný čas uložit se k zimnímu spánku a kam jít spát. Ví také, kdy se vzbudit. Je dobré vědět a uvědomovat si, že někdy potřebujeme být sami, rozvažovat a přemýšlet, zkoumat naše myšlenky a emoce, nalézat, kde právě jsme na naší životní cestě. Medvědí medicína nás učí introspekci, pomáhá nám strávit naše zkušenosti a zjistit, že odpovědi na všechny otázky máme už dávno v sobě. Všichni jsme dostali kopice moudrosti, je na nás, jak moc si dovolíme zpomalit a naslouchat své intuici a vnitřnímu hlasu. V tichu osamění můžeme odhalit odpovědi na jakoukoli výzvu, které čelíme. Na druhou stranu, stejně jako medvěd, potřebujeme vědět, kdy vyjít z hibernace a komunikovat s ostatními.

Jarní návrat

Medvědice rodí mláďata v lůně matky Země během zimního spánku. Vzhledem k tomu je medvěd považován za symbol nejhlubší vnitřní moudrosti, doby snění a transformace. Když se odevzdáme spánku, staneme se vnímaví k Velké Matce, která se o nás stará. Můžeme se bez obav ponořit tak hluboko do své identity, až ztratíme své ego a vrátíme se tak k naší pravé podstatě. Na jaře se medvědice probouzí ze zimního spánku a vychází i s medvíďaty ven. Proto je medvěd spojován s regenerací a znovuzrozením a také je přijímán jako symbol Slunce. Medvědi jsou známí tím, že ochraňují své bezbranné potomky veškerou svou silou a odvahou.

Medvědí dualita

Medvěd představuje propojení dualit (více o dualitě na příklad zde). Spojuje vědomou (bdělou) a nevědomou (spící) část. Je neodmyslitelně spjat se stromy, které jsou považovány za přirozené antény spojující nebe a Zemi. Na rozdíl od ostatních zvířat, medvěd je aktivní ve dne i v noci. To symbolizuje jeho propojení se sluneční energií, silou a mocí, i s lunární energií a intuicí. (O spojení Slunce a Měsíce, nebe a Země více zde.) Medvěd nám připomíná, že nemáme jenom jednu rovinu. Žádá nás, abychom se naučili zacházet s naší dualitou, abychom objali a propojili obě naše polarity. Tím vznikne energetická rezonance, na které je však třeba neustále pracovat. Jinými slovy, pro dosažení trvalého efektu je nutný silný vyrovnávací účinek. Medvěd je tak symbolem vyvažování energií, stejně jako symbolem vytrvalosti.

Medvědí duch

Můj medvědí duch mi říká, že patřím k medvědím lidem. Často s ním přichází obraz lesa a majestátních stromů a vnímání starobylé energie. Energie obsahující vášeň, s níž rostliny vyráží ze semen a stromy rozkvétají a motýly se transformují a zvířata hřmí. 🙂 Čisté energie pocházející z nitra samotné Země, prastaré sexuální energie Gaii.

S medvědím duchem jsme mimo jiné vytvořili astrální univerzitu zvanou Útočiště, kde se všechny bytosti mohou setkávat, předávat si zkušenosti a pokračovat společně v dalším růstu. O této možnosti více zde.