Minerální průvodci

Perla předávaná malou mořskou vílou
(Zdroj: Obrázek stažený z Pixabay)

Oba své minerální průvodce jsem dostala darem od svých duchovních průvodců. Perla pochází od mořského lidu v jeho světě a malachit od andělů Gabriela a Rafaela (více o andělech zde). Oba příběhy se pokusím v budoucnosti nějak sdílet, na toto místo však nepatří. 🙂 Spolupracuji samozřejmě i s jinými minerálními průvodci, více na příklad s ametystem, rubínem a měsíčním kamenem.

Bílá perla

Perla
(Zdroj: Staženo z http://pngimg.com, pod licencí Creative Commons 4.0 BY-NC)

Perla není minerál, ale je tvořena vrstvami uhličitanu vápenatého a je tedy příbuznou aragonitu, kalcitu, křídy, mramoru nebo vápence. Uhličitan vápenatý je také součástí schránek živočichů, kteří perly vyrábějí, což jsou mořské ústřice, perlorodky a perlotvorky. Když do schránky takového živočicha pronikne na příklad zrnko písku, vyvolá to ochrannou reakci, zvířátko začne vylučovat perleťovou hmotu a obalovat jí zrnko. Perla roste od jednoho roku po několik let, vždy jen jedna perla v dané schránce. Pro ten proces, kdy se z nevzhledného, hrubého zrnka písku stane něco tak skvostného, je perla odedávna symbolem čistoty, nevinnosti, skromnosti a transformace.

Symbolika lastury

Mušle, ve které perla vzniká, je kvůli svému vzhledu spojována s ženskými zevními rodidly. O perle vznikající v mušli se říká, že je jak posvátným produktem, tak znakem plodnosti. Perla symbolizuje tedy i život, který byl zplozen, i tajemnou sílu, která život plodí. Ve spojení s plodností se perla stává symbolem znovuobnovení a znovuzrození. Perla stimuluje ženskost a pomáhat se sebedůvěrou. Zvedá náladu a způsobuje, že se cítíme klidní a krásní. Připomíná nám, že se máme nést s důstojností. 🙂

Symbolika perly

Sama perla pak jakožto zářící bílé kulaté těleso připomíná Měsíc a stala se jeho symbolem. Někdy je perla dokonce nazývána „slzou Měsíce“. Mnoho kultur spojovalo perly se slzami – Řekové je považovali za slzy bohů, Japonci za slzy mořských panen, nymf nebo andělů, Peršané je nazývali vodními vílami a věřili, že pocházejí ze slz duchovních bytostí. Křesťané je pak spojovali se slzami Adama a Evy, které byly vyplakány po jejich vyhnání z ráje.

Perla je vzácná, čistá, drahocenná, bezchybná a bílá, i když je vytěžena z bahna a pochází z neforemné skořápky. Je symbolem andělské dokonalosti, které lze dosáhnout pouze transmutací a která není volně daná. Perla představuje výsledek tvrdé duchovní dřiny. 🙂 Přináší moudrost skrze zkušenosti, je nositelkou pokročilých stavů vědomí a čistým kanálem pro přijímání duchovního vedení. Perla nejen poskytuje zrcadlo, ve kterém se vidíme, ale i náhled na to, jak působíme na ostatní.

Léčení a ochrana

Věří se, že perla má silnou léčivou a ochranou moc. Poskytuje ochranu při cestování v hmotném světě, zejména po vodě, a také všeobecnou a všeobjímající ochranu. Díky svému zklidňujícímu účinku může vyvážit karmu, posílit vztahy a pomáhá udržet děti v bezpečí. Ač je bílá perla symbolem Měsíce, vyrovnává a harmonizuje čakru solárního plexu, tedy čakru sluneční.

Malachit

Malachit
(Zdroj: Obrázek koupený na Etsy.com, Minerals Collection, ArtVintages)

Malachit je řazený jako minerál a stejně jako perla to je uhličitan – v tomto případě uhličitan mědi s OH skupinou. Vzniká přeměnou sulfidů mědi, jako je na příklad chalkopyrit, takže jeho výskyt je vázaný na oblasti jejich výskytu. Jeho dvojčetem je azurit. Starověcí Egypťané, Řekové a Římané malachit používali na výrobu šperků a amuletů, jako přísadu do zelené barvy nebo ho mleli na prášek do očních stínů. V Egyptě dělali zubní výplně z pryskyřice a malachitu, o čemž svědčí nálezy na některých mumiích.

Historické využití a pověry

Ve středověku se malachit používal na ochranu proti černé magii, čarodějnictví a zlému oku. Ale jako kámen ochrany se využíval i dříve. Už staří Řekové vyráběli z malachitu amulety pro děti, které se dávaly na kolébku, aby odháněly zlé duchy.  Egypťané zase věřili, že malachity jsou spadlé hvězdy, které na zem padají bohyni oblohy. Hlavy jejich faraonů byly zdobeny malachity, aby se navýšily vibrace vládců. Podle ruské legendy měl mít každý, kdo pije z kalichu vyrobeného z malachitu, schopnost porozumět řeči zvířat. V Německu chránil malachit stejně jako tyrkys svého nositele před pádem. Také prý varoval před příchodem nebezpečí tím, že se rozpadl na kusy.

Ve starém Římě byl malachit označován jako „paví kámen“, protože jeho vzor se podobal vzoru pavího peří, a stejně jako páv byl i malachit zasvěcený Junoně. Ve starém Řecku byl malachit ze stejných důvodů zasvěcený Héře. Malachit byl také spojován s mocnými bohyněmi lásky. Jednou z nich byla Paní hor, která byla uctívána ve středním Rusku. Tato bohyně byla později ztotožňována s římskou Venuší. Další bohyní lásky a krásy spojovanou s malachitem byla norská bohyně Freya.

Metafyzický kámen

Malachit je nazýván magickým kamenem. Říká se, že zajišťuje štěstí, bezpečí při cestování, ochranu, zdraví a úspěch. Rovněž je nazýván kamenem obchodníků, které prý chrání před úpadkem, láká k nim peníze a zákazníky (uložen v pokladně nebo v rozích obchodu) anebo jim nosí štěstí a dobré výdělky při obchodních transakcích a jednáních (nošen na těle).  Do třetice je malachit nazýván kamenem léčitelů. Navyšuje tělesnou energii, snižuje otoky kloubů, usnadňuje porod, upravuje poruchy menstruačního cyklu, podporuje detoxikaci jater, zabraňuje závratím a nevolnosti na cestách, přináší klidný spánek, pomáhá při dýchacích obtížích, posiluje imunitní systém, stimuluje trávení a krevní oběh. Povzbuzuje kladné myšlenky a odpoutává nás od těch záporných. Vyrovnává srdeční čakru a pomáhá nám porozumět našim emocionálním potřebám a zacházet efektivně s našimi pocity.

Malachit je extrémně silný metafyzický kámen, často bývá nazývaný kamenem transformace. Používá se k hlubokému čištění energií a měl by přinášet tomu, kdo ho nosí, zdraví a pozitivní změny životě. Jeho schopnost pohlcovat negativní energii může být využitá při odstraňování energetických bloků a vzorců, které mohou způsobovat nemoci, včetně emočního balastu, traumat z minulosti a potlačených pocitů. Malachit snadno pohltí jakoukoliv negativní energii, ale pozor, drží ji v sobě, dokud není očištěn a nabit. O čištění a nabíjení krystalů více zde.