Duchovní průvodci

Andělé jako duchovní průvodci

Andělé jsou krásní. Nikdy se nedá slovy vypovědět, jak jsou krásní. Až to vhání slzy do očí. Jsou to duchovní průvodci sloužící údajně jako poslové mezi lidmi a bohy. Vypráví o nich mytologie kultur snad celého světa, i když nejvíce jsou spojováni s monoteistickými náboženstvími, jako je židovství, křesťanství nebo islám. Což mně i jim připadá nespravedlivé. 🙂 Andělé nebyli původně nehmotnými bytostmi, ale obyvatelé planety, která byla zničena už strašně dávno. Katastrofě nemohli zabránit, ale jelikož byli zkušenými snochodci, mohli zachránit sebe přesunem do nehmotného světa, kde od té doby setrvávají. Říkají ale, že čas od času potřebují přijmout hmotné tělo a přerodit se, aby nevymizeli. Odtud pak možná pocházejí inkarnace andělů na Zemi. 🙂

Andělé, se kterými pracuji často a pravidelně už mnoho let, jsou Gabriel a Natanael. Mezi další, se kterými spolupracuji nebo jsem někdy spolupracovala, patří na příklad Ariel, Azrael, Garael, Chamuel, Haniel, Metatron, Michael, Rafael, Sandalfon, Uriel, Mizrael, Serafiel a Dumat.

Gabriel
Duchovní průvodci - archanděl Gabriel
(Autor: Carlo Dolci, Angelo annunciante, 1653)

Gabriel je jemný a něžný. Obvykle se zjevuje jako žena a na sobě mívá obyčejné bílé roucho. Ale umí to i jinak. Když potřebuje sdělit něco důležitého nebo něco zdůraznit, objeví se v blýskavé andělské zbroji, nádherný a hrozivý. Tyhle stránky byly hodně jeho nápad a taky se mu opravdu zalíbila myšlenka, že by mohl být uveden jako člen týmu. 🙂 Teď stojí za mnou a přes rameno mi kontroluje vše, co o něm píšu.

Gabriel je můj nejvěrnější souputník a skvělý parťák do nepohody. Duchovní průvodci, kteří mě provedli mým Probuzením, byli hodně pod jeho velením. Miluje rokenrol a ve hře na žestě, tedy zejména na trubku a saxofon, se mu nikdo nevyrovná. Kdykoli slyším písničku Anděl od Xindla X, vzpomenu si na Gabriela. Jsem si naprosto jistá, že tuhle píseň miluje. Má obrovský smysl pro humor, udržuje si nadhled a do vínku dostal i velkou porci čtveráctví. Když jsem u vlastností psychopompů (více zde) psala, že jsou to často šibalové, kteří udělají vše, aby dosáhli svého cíle, bylo to s vědomím, že Gabriel toto dokonale splňuje. 🙂 A také umí dát velmi ostentativně najevo, že právě děláte něco hloupého nebo pošetilého. 🙂 Je to smíšek a často a rád se směje takovým přidušeným smíchem a pro jeho úsměv byste dali cokoliv. Je bezprostřední, laskavý, moudrý a má velké srdce.

Gabriel je andělem spojeným se sny, skrze sen často k lidem přichází nebo dává rady ve formě snů a vizí. Má nade všechno rád děti a ženám pomáhá s otěhotněním, s těhotenstvím, s porodem i s mateřstvím.

Natanael
Duchovní průvodci - Nathanael
(Zdroj: Pixabay, Stefan Keller, volné dílo)

Natanael je vysoký a září nádherným světlem v barvě, kterou nazývám elektrická modř. Má úžasné dlouhé vlasy, hedvábné, zářivé a modré, které jsou jako živé a neustále se vlní, pramínky skutečností, prostorů a časů. A jeho oči! Jeho oči jsou tak odlišné od jakýchkoli, které jsem kdy viděla! Vypadají tak zasněně, jako by právě snily sen celého vesmíru. Zamyšlené a trochu přísné, až se někdy bojím do nich podívat. I když vím, že v nich vlastně není přísnost, jenom nesmírná únava.

Gabriel i Natanael byli oba moji duchovní průvodci v dobách Probuzení. Natanael mě učil o sedmi prvcích Stvoření a otevírání bran do dalších dimenzí. Pro mě je ale ze všeho nejvíce strážcem – dohlíží na vznik nových světů a chrání je před negacemi a nebezpečím. Stejně tak chrání světy při přechodu na jiné vibrační úrovně. Bývá nazýván andělem roku 2012, protože je spojený se změnami, které toho roku na Zemi započaly.

Natanel miluje moře, takže se s ním často setkávám na pobřeží (tedy na jeho energetickém aspektu). Pomáhá mi zůstat uzemněná, zatímco jsem ve spojení s celým vesmírem. Jeho plamen je prudký, vášnivý, vroucí, ochranitelský a očistný. Jeho vášeň a láska nejsou smíškovské jako u Gabriela, jsou to vášeň a láska, které jsou brané celým srdcem vážně. Proto je jeho vášeň tak mocná a tvůrčí. Je velkorysý, moudrý, houževnatý a je obdařen nezměrným množstvím trpělivosti. Je jedním ze tří andělů, kteří mají speciální patronát nad vším, co je skryté, tajemné a mystické.

Jiné bytosti jako duchovní průvodci

Kromě andělů se samozřejmě v nehmotném světě pohybuje nezměrné množství dalších bytostí, ať už se jedná o snivce z tohoto světa či z jiných světů, nebo o energetické či nehmotné bytosti, které nemají žádné tělo ve fyzické podobě. Jsou mezi nimi božstva, nesmrtelní, démoni, víly, duchové a tak dále, používá se pro ně mnoho různých jmen. Duchovní průvodci, kteří v mém životě a Probuzení hrály zásadní roli, jsou kromě andělů Lucie a Lilith. Lucie mi připomíná, kdo jsem. Jsem s ní totiž spojená jak skrze své jméno, tak i skrze dar vidění. Je zosobněním oběti, které vidění obnáší, rovnováhy mezi dáváním a dostáváním zpět, a také toho, že nemusíme vždy vidět jen očima. 🙂

Duchovní průvodci, se kterými pracuji, jsou dále na příklad s Anubis, Bastet, Erós, Freyja, Kálí, Šiva a jeho žena Parvati, Persefona, Hádés nebo Xolotl.

Xolotl
Duchovní průvodci - Xolotl
(Zdroj: commons.wikimedia.org, Erzengel, volné dílo)

Na obrázku je axolotl (v larválním stadiu). Ten jednak dostal po Xolotlovi jméno a jednak je jeho obojživelným aspektem. Xolotl se většinou zjevuje obrovský, tak obrovský, že ho lidské oko není schopné obsáhnout. Takže moc nemůžu říct, jak vlastně vypadá. Má v sobě hodně ze psa a něco z draka, barvu má nejčastěji bílou a srst (kůži?) jako samet. Někdy je temný a působí spíš jako stín, někdy je zase malý a světlý a připomíná mi pak slovenského čuvače. 🙂 Jeho změny barvy možná souvisí s tím, že je božstvem spojovaným jak se Sluncem, světlem a zrozením, tak s temnotou, smrtí a podsvětím. Často je zobrazován jako monstrózní pes a jako pes je spojován s doprovodem duše na onen svět a také s ochranou Slunce na jeho každonoční cestě podsvětím. Je tedy psychopomp jako Gabriel.

Podle mayské tradice to byl pes, kdo daroval člověku oheň, proto je Xolotl považován i za božstvo ohně. Také za božstvo blesků, dvojčat a podivností. 🙂 Sám je psím dvojčetem opeřeného hada Quetzalcoatla. Je dobromyslný a zranitelný, ale nepochybuji o tom, že má i svou hrozivou tvář, a jsem celkem ráda, že mi ji dosud neukázal. Říká se o něm, že je temným zosobněním Venuše. Jeho psí aspekt se nazývá Xoloitzcuintli, což je oficiální jméno mexického psího plemene – mexického naháče. Jeho druhým aspektem je tedy Axolotl, jehož jméno v překladu znamená „vodní pes“.