Rozšířená Jungovská typologie

Úvod Jedná se o test osobnosti, který Vám poskytne výsledek odpovídající ukazateli typu Myers-Briggs, ačkoliv tento test není MBTI a nemá s […]

Eysenckův osobnostní test (EPI)

Eysenckův osobnostní test (EPI) má za cíl identifikovat dvě hlavní dimenze osobnosti, extroverzi (E) a neuroticismus (N). Dotazník se skládá z 57 otázek typu“Ano-Ne“ a obsahuje pouze […]