2020, rok konců a počátků

Rok probuzení

Dvacátý rok tohoto tisíciletí nám dává tarotovou kartu 20. Probuzení. Tato karta bývá také nazývána Eón, Časoprostor nebo Poslední soud.

Součtem číslic z čísla 20 dostaneme 2. Dvojku představuje v Tarotu karta 2. Velekněžka (Kněžka).

Probuzení a Velekněžka jsou silnou dvojicí. Sdílejí energii jak začátků, tak zakončení. Označují nezvratitelnou hranici mezi úrovněmi vědomí a zaměřují se spíše na transcendentní než na všední pravdu. Kombinují mocnou energii a kapacitu pro radikální změnu a ohromující růst s intuitivním vědomím o rozsáhlosti mystéria věcí. Společně se mohou stát velkými průzkumníky, ochotnými se odvážně vrhnout do plodného, ač děsivého neznáma, a chopit se tam své šance.

Probuzení představuje začátek probuzení, bránu počátečního poznání světa i sebe sama. Velekněžka je pak začátkem zasvěcení, hlídá bránu konečného poznání světa i sebe sama. Představují dva protipóly, cestu od hlubokého spánku, kde je vše uvězněno ve snu každodennosti (vzdálený konec Probuzení), k plnému probuzení, kde je vše vzhůru (vzdálený konec Velekněžky). Velekněžka symbolizuje tajemství a božskou moudrost, Probuzení je symbolem osvícení.

Přirozeností Probuzení je naslouchat zvuku volání a následovat je, i když mu plně nerozumí. Porozumění může získat právě skrze moudrost a úplnost Velekněžky. A potom je možné začít zcela nový život ve světě vytvořeném novým, probuzeným vědomím, a plně si užít stav neustále probíhající transformace. Ovšem, Probuzení může také zůstat k tomuto volání hluché. Když se potom jeho tvrdohlavé odmítání spojí se sebejistotou a „všeznalostí“ Velekněžky, vznikne třaskavá kombinace pošetilého sebevědomí a strachu z neznáma, která učiní z osobní ho růstu trýznivou zkušenost.

Jejich společným poselstvím je: „Získejte sílu ke změně oproštěním se od minulosti, naladěním se na své sny a vlastní psychické a intuitivní schopnosti. Důvěřujte svému vnitřnímu hlasu a následujte ho.“

Rok nového světa

Součtem číslic celého našeho letopočtu dostaneme číslo 4. Číslo čtyři v Tarotu představuje karta 4. Císař. Císař je asertivní a sebevědomý. Tvrdě pracuje na vytvoření světa podle svých představ. Pomáhá nám nastavit a zaměřit svou mysl na splnění našich cílů, dodá nám sílu k jejich uskutečnění a obklopí nás aurou autority. Na emocionální úrovni představuje stabilitu a sebevědomí, na mentální úrovni podporuje schopnost lépe analyzovat situace a na fyzické úrovni zajišťuje vitalitu a imunitu.

Probuzení a Císař

Kombinace Probuzení a Císař představuje konec cyklu, změnu v cílech a metodách pro jejich dosažení, zakončení růstu, životní bod obratu, zasvěcení. Představuje nám nový způsob bytí a myšlení. A je na nás, jak zareagujeme. Zda se budeme držet starých způsobů, odoláme změně, zachováme si status quo a posílíme své postavení, nebo zda přijmeme volání k Probuzení a pozvedneme číši k oslavě změny. J

Nový svět přinese jasnost, uzdravení a novou perspektivu. Pokud se budeme držet minulosti, naše sebeovládání bude stále napjatější, dokud se neroztříští. Podvolit se neznamená, že ztratíme všechno – pouze to, co je falešné nebo to přestalo být pravdou. Ti, kteří byli odsouzeni podle Císařovy staré vlády, jsou zproštěni viny nebo vzkříšeni. J

Jejich společným poselstvím je: „Opusťte staré cesty a využijte možnosti změnit perspektivu.“

Velekněžka a Císař

Velekněžka je přijímáním. Tiše sedí mezi sloupy života, sleduje a naslouchá. Dělat kolem sebe rozruch je proti jejímu přesvědčení a většinou o ní neuslyšíte, dokud ji nevyhledáte. Císař naproti tomu dává všem jasně najevo, co chce. Je počátečním impulsem, hybatelem věcí, vykonavatelem.

Kombinace Velekněžky a Císaře může být tedy poněkud obtížná. Velekněžka v této pozici trpí nejistotou a může se cítit zastrašená. Žádá se od ní nejen volba, ale i vznesení požadavků. Zpočátku to může být nepříjemné, ale dovolme si mluvit nahlas. Podnikněme kroky vpřed a dejme lidem kolem nás vědět, co víme, co máme rádi a co bychom chtěli. Velekněžka v oděvu Císaře je časem intenzivních emocí. Můžeme cítit zvýšenou touhu utvářet svůj vlastní svět. Spíše než v tichosti, tato kombinace podporuje uvolnění emočních omezení a vědomé vyjádření nadšení a vášně.

Jejich společným poselstvím je: „Pokusme se zůstat objektivní a otevření a jednat s odhodláním a záměrem. Může to znít jako nemožné, ale pokud to zkusíme, můžeme udělat obojí.

Novoluní pod vlivem Síly, Viselce a Smrti

Je zajímavou okolností, že všech dvanáct novoluní tohoto roku je skrze stínové karty spojeno s Císařem nebo s Velekněžkou. Na počátku roku jsou dvě novoluní s číslem 11. Číslo 11 v Tarotu představuje kartu 11. Síla, která je první stínovou kartou Velekněžky. Konec roku uzavírají čtyři novoluní s číslem 12. Číslo 12 v Tarotu představuje kartu 12. Viselec, která je druhou stínovou kartou Velekněžky. A v mezidobí je dokonce šest novoluní pod číslem 13. Číslo 13 v Tarotu představuje kartu 13. Smrt, která je jednou ze stínových karet Císaře.

24.1.2020 => 24 + 1 + 2020 => 11     24.3.2020 => 24 + 3 + 2020 => 13     17.9.2020 => 17 + 9 + 2020 => 12

23.2.2020 => 23 + 1 + 2020 => 11     23.4.2020 => 23 + 4 + 2020 => 13     16.10.2020 => 16 + 10 + 2020 => 12

                                                                  22.5.2020 => 22 + 5 + 2020 => 13     15.11.2020 => 15 + 11 + 2020 => 12

                                                                  21.6.2020 => 21 + 6 + 2020 => 13     14.12.2020 => 14 + 12 + 2020 => 12

                                                                  20.7.2020 => 20 + 7 + 2020 => 13

                                                                  19.8.2020 => 19 + 8 + 2020 => 13

Novoluní je koncem i počátkem, chvílí ticha mezi dvěma cykly, utajeným polibkem nebeských milenců, Slunce a Luny. Něco skrytého pod vlivem stínových karet bude hrát velkou roli. Dovolme Císaři a Velekněžce se naplno propojit. Velekněžka je strážkyní Měsíce. Její silnou stránku není vykonávání věcí, ale intuitivní nalezení nejlepšího způsobu, jakým je vykonat. Císařův praktický a aplikovaný přístup je pak naplní.

Rok milenců

Tento rok spojuje Císaře a Velekněžku. Spojuje nespojitelné do nerozpojitelného svazku. J Jako dvě noty, které spolu překvapivě rezonují, Císař a Velekněžka tvoří téměř dokonalý milenecký pár. Jejich svazek je symbolicky a tajnosnubně představován letošními úplňky – šest úplňků nastane pod číslem šest. A šestka v Tarotu představuje kartu 6. Milenci.

             10.1.2020 => 10 + 1 + 2020 => 6                                       3.8.2020 => 3 + 8 + 2020 => 6

             9.2.2020 => 9 + 2 + 2020 => 6                                            2.9.2020 => 2 + 9 + 2020 => 6

             5.6.2020 => 5 + 6 + 2020 => 6                                            1.10.2020 => 1 + 10 + 2020 => 6

Císař je okouzlen a uklidněn sladce mluvící a citlivou Velekněžkou, která rovněž přináší do ložnice velkou dávku smyslnosti. Pro Císaře je totiž většinou milování něco jako cvičení z učebnice. S Velekněžkou v místnosti se však Císař cítí bezpečně a může si dovolit stát se nedokonalým a jenom si hrát.

Šestkové milenecké úplňky nám mohou pomoci učinit definitivní rozhodnutí buď zůstat, nebo opustit svého partnera / milence. Mnozí z nás se mohou pod jejich vlivem setkat se svou přízněnou duší. Budou to chvíle volby a budeme muset čelit naší nejhlubší touze milovat a být milován.

Duchovním darem Milenců je naučit nás schopnosti integrovat protiklady. Na mentální úrovni nám pomáhají proniknout závojem iluzí a dospět k poznání, že skutečná je jenom láska. Na emocionální úrovni nám pomáhají zapojit srdce do rozhodovacího procesu. Na fyzické úrovni je darem Milenců schopnost ignorovat po určitou dobu fyzické potřeby těla (například při půstu nebo při běhu maratonu).