Energie desetiletí

(Zdroj: Vlastní, pozadí – obrázek koupený na Etsy.com, Space & Galaxy, TheDutchLadyDesigns )

Graf k sobě přiřazuje roky, které jsou si vzájemně energeticky podobné, a zároveň k nim přidružuje typy energií, které sledujeme. Těch je šest a jsou to (1) měsíční energie, (2) sluneční energie, (3) harmonie těla a ducha, (4) štěstí a kladné změny, (5) láska, sex, bohatství a kariéra a (6) duchovní harmonie. V grafu je zřetelně vidět seskupení roků této dekády do dvou větších skupin a jeden rok stojící zcela samostatně.

Měsíční roky – 2011, 2018, 2020

První skupina roků je sdružená kolem měsíční energie. Jedná se o roky, kterým vládnul či vládne Měsíc a jsou tedy skvělé pro posílení záměrů spojených s Měsícem. Jsou zajímavé i tím, že mají poměrně blízko k harmonii těla a ducha. To naznačuje, že měsíční a sluneční energie těchto let je v souladu. Takže – třebaže jim vládne Měsíc – jsou vhodné i pro záměry kombinující Měsíc a Slunce.

Srdcové roky – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Tyto roky jsou si podobné v mnoha směrech. Jejich nejvýraznějším rysem je blízké sdružení kolem symbolu srdce, který představuje lásku a sex, ale zároveň bohatství a kariéru. Jsou to dva odlišné směry, které se mohou, ale nemusí, vylučovat. Je na vás, který posílíte svým záměrem, oba by měly v těchto letech sklidit úspěch.

Zmíněné roky rovněž leží v oblasti ohraničené dalšími čtyřmi mocnými faktory – sluneční energií, harmonií těla a ducha, štěstím a kladnými změnami a do čtvrtice duchovní harmonií. Z těchto mají nejblíže ke štěstí a kladným změnám, což by mělo podpořit výše zmíněnou úspěšnost záměru v jakékoliv oblasti.

Sluneční rok – 2019

Zcela osamoceně stojí rok 2019. Je viditelně naprosto  výjimečný, a to jak svou provázaností se sluneční energií, tak s energií duchovní harmonie. Skvělý rok pro vnitřní růst, posílení Vyššího Já, probuzení i osvícení.

Odkazy

Bližší informace o energii roku 2019 – zde.

Bližší informace o energii roku 2018 – zde.

Bližší informace o záměrech spojených se sluneční a měsíční energií – zde a zde.