2018, rok Luny

(Zdroj: Obrázek koupený na Etsy.com, Space & Galaxy, TheDutchLadyDesigns )

Rok 2018 je velmi silně spojen s Měsícem.

Osmnáctý rok tohoto tisíciletí nám dává tarotovou kartu 18. Měsíc.

Součtem číslic z čísla 18 dostaneme 9. Devítku představuje karta 9. Poustevník. Devítka je rovněž číslem všech úplňků, které nás čekají v roce 2018, kromě prvních tří.

             31. 3. 2018 => 18 => 9                                                          30. 4. 2018 => 18 => 9

             29. 5. 2018 => 27 => 9                                                          28. 6. 2018 => 27 => 9

             27. 7. 2018 => 27 => 9                                                          26. 8. 2018 => 27 => 9

             25. 9. 2018 => 27 => 9                                                          24. 10. 2018 => 18 => 9

             23. 11. 2018 => 18 => 9                                                        22. 12. 2018 => 18 => 9

Svazek Měsíce a Poustevníka je obdobný jako spojení našeho vnitřního boha a bohyně v jednotném a dokonalém manželství. Tato dvojice by se dala považovat za představitele duchovních rodičů v Tarotu, za skrytou božskost v nás. Měsíc je zdrojem moci a zjevením, intuicí, vizí či snem. Poustevník pak je aplikací její moudrosti, síly a vizionářství. Klíčem k využití potenciálu Měsíce a Poustevníka je rozvíjet a posilovat v sobě každého z nich v dosažení jejich vzájemného mistrovského propojení. Jejich poselstvím je: „Naslouchejte svým snům a uveďte je ve skutečnost.“

Zajímavé rovněž je, že u všech „devítkových“ úplňků vychází suma dne a měsíce třicet čtyři, což je v konečném součtu číslic sedm. Sedmička je v Tarotu karta 7. Vůz, vztahující se ke znamení Raka. Rak je domovským znamením Měsíce, Měsíc by měl být v tomto znamení nejsilnější.

Kombinace Vozu a Poustevníka je zajímavá, jejich síly totiž působí značně protikladně. Vůz je neklidný, stále v pohybu, orientovaný směrem ven. Poustevník je naproti tomu oázou klidu a stálosti, orientovaný směrem dovnitř. Oba však představují zralé a zodpovědné jedince, kteří dosahují svých cílů vlastním přičiněním, oba jsou na cestě za svým úspěchem a oba jsou předurčení k vítězství. Oplývají schopností nalézat potřebné cesty a prostředky. Aby spolu dokázali vycházet, je potřeba jim dát pevný řád. Pro tyto úplňky bude tedy důležité si určit na příklad přesný čas na meditaci a přesný čas na pohyb. 🙂 Poselstvím jejich úplňkových spojenectví je: „Pokročte a konejte, zejména je-li Vaším cílem změnit Vaši současnou situaci.“

Aby toho letos nebylo málo, součtem číslic celého našeho letopočtu dostaneme číslo 2 (2 + 0 + 1 + 8 = 11 => 1 + 1 = 2). Číslo dvě v Tarotu představuje archetyp 2. Velekněžka, která je přímo pod nadvládou Měsíce jako tělesa.Velekněžka a Poustevník představují dvě hnací síly vnitřní moudrosti, které nás zavedou na cestu do hlubin naší duše a zase zpět. Povzbuzují nás, abychom se v době potřeby obrátili k sobě, nebo úplně do sebe, abychom nahlédli do svého nitra a důvěřovali svému srdci a svým pocitům při rozhodování. Oba nám dodávají sílu pokračovat v cestě a připomínají, že duchovní osvícení spočívá v nás samotných. Společným poselstvím Velekněžky a Poustevníka je: „Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, nalezněte svou vnitřní moudrost a nabídněte ji světu.“

Samozřejmě vždy záleží nejvíce na nás samotných, jaký náš rok bude a jak využijeme jeho možností. 🙂

Bližší informace o energii roku 2019 – zde.

Bližší informace o energii tohoto desetiletí – zde.