2019, rok Slunce a Lva

Rok změn

Devatenáctý rok tohoto tisíciletí nám dává tarotovou kartu 19. Slunce.
Součtem číslic z čísla 19 dostaneme 10. Desítku představuje karta 10. Kolo štěstí.
A součtem číslic z čísla 10 dostaneme 1. Jedničku představuje karta 1. Mág.

Slunce, Kolo štěstí a Mág tvoří jedinou trojici v tarotovém vesmíru dvojic. Jsou to strany trojúhelníku nepředvídatelnosti – blyští se a pohasínají, osvětlují a zatemňují, zrcadlí a odhalují. Společně znásobují neočekávané a rozšiřují hranice známého a běžného o celou novou dimenzi. Cesta, kterou nám ukazují, je cestou změn, a týká se tedy i naší schopnosti se těmto změnám přizpůsobit.

Slunce odhaluje tvar a povahu čehokoliv a naplňuje důvěrou a energií vše, čeho se dotýká. Žádá nás, abychom otevřeli svá srdce, abychom pluli životem a užívali hojnosti, kterou máme k dispozici, a zároveň ji respektovali.

Kolo štěstí prožívá a přijímá s nadšením všechno a cokoliv, co ho na jeho cestě očekává. Žádá nás, abychom věnovali pozornost přítomnosti, abychom si byli vědomí všech příležitostí a možností, které jsou nám předkládány, ale také abychom byli schopní rozpoznat, co už není nadále funkční, a abychom to dokázali opustit.

Mág manipuluje vším se silným záměrem a s dovedností sobě vlastní. Probouzí a oživuje vše, čemu věnuje pozornost. Žádá nás, abychom objevili svou osobní sílu a naučili se ji využívat.

Jejich společným poselstvím je: „Snažte se uvidět věci tak, jak skutečně jsou. (Slunce) Přijměte, co nemůžete změnit (Kolo štěstí), a změňte, co změnit můžete (Mág).“

Rok osvícení

Součtem číslic celého letopočtu dostaneme číslo 12. Číslo dvanáct v Tarotu představuje karta 12. Viselec. Viselec je přerodem od pasivního odevzdání se k aktivnímu zasvěcení. Beze strachu sám sebe umisťuje do pozice, ve které bývá zobrazován, aby dokázal nahlédnout svět ze zcela nové perspektivy a mohl tak dosáhnout osvícení. Skrze osvícení pak pomáhá vytvářet nový, lepší svět.

Slunce / Kolo štěstí a Viselec

Slunce a Viselec jsou zajímavá dvojice. Viselec je chápán jako symbol obětování – a v mnoha kulturách byly oběti (samozřejmě i lidské) božstvům Slunce běžnou praxí. Viselec umí vidět to, co jiní nevidí – a Slunce odhaluje skryté pravdy. Viselec obětovává sám sebe, aby dosáhl osvícení – a Slunce symbolizuje cestou k osvícení. Jejich propojením pak vzniká věčný duchovní plamen, který přináší nadpřirozenou moudrost.

Kolo štěstí a Viselec jsou neméně zajímavou dvojicí. Přestože Viselec představuje klid a stagnaci a Kolo štěstí je věčným pohybem, v určitém smyslu oba symbolizují odevzdání se. Pohyb Kola štěstí nás může vnést do pozice Viselce a stejný pohyb nás zase může vynést ven. Ať tak, či tak, Kolo štěstí je v pohybu a ten pohyb je mimo naši kontrolu. Viselec prostě visí a jeho visení v tomto případě není dobrovolné. I tento nedostatek pohybu je mimo naši kontrolu. Nejen, že visíme, ale dokonce visíme hlavou dolů! A i když okolnosti, které nás do této pozice přivedly, mohou být nejasné, nebo dokonce nespravedlivé – jsou důležité! Občas potřebujeme, aby námi a naším světem něco otřáslo, abychom nahlédli věci z jiné strany a skrze tuto změnu dosáhli nebo alespoň pokročili na cestě k osvícení.

Vzkaz je jasný: „Buď se obětujeme dobrovolně a dojdeme osvícení (Slunce), nebo nás k nutné oběti doženou okolnosti, zatřesou námi, změní náš pohled na svět – a tím dojdeme osvícení (Kolo štěstí).“ 🙂

Mág a Viselec

Zatímco kombinaci Slunce či Kola štěstí s Viselcem můžeme chápat jako cestu, Mág a Viselec představují dva různé způsoby, jak touto cestou projít. Jsou to dva zcela odlišné archetypy představující dva různé způsoby učení a získávání znalostí, dva různé duchovní systémy, dva různé pohledy na záhady všehomíra.

Viselec je příkladem nelineárního chápání a poznávání světa. Zpracovává obrovské množství informací v neuvěřitelně krátkém čase. Cestuje vesmírem v kvantových skocích. Neustále se inkarnuje, ale vlastně nemá minulé životy v tom smyslu, jak bývá tento pojem chápán. Má spíš "jiné životy".

Naproti tomu Mág je představitelem lineárního chápání a poznávání světa. Informace zpracovává postupně a krok za krokem dosahuje svých učebních cílů, a to podle zákonů klasické logiky. Reinkarnuje se postupně a plně se seznamuje s úspěchy svých minulých životů.

Propojením Mága a Viselce pak vzniká umělec, který si umí nejen vizualizovat, ale následně i vytvořit nový, lepší svět – Viselec umí lepší svět vysnít a Mág ho umí manifestovat. Z hlediska učení toltéckého by se jejich spojení dalo nejspíš popsat jako spojení stopaře a snivce (snochodce) a vytvoření nového archetypu, nové cesty k osvícení.

Jejich společným poselstvím by mohlo být: „K osvícení nevede jenom jedna cesta. Najděme si tu, která nám vyhovuje nejvíce, a jděme po ní.“

Novoluní pod vlivem Viselce

Je zajímavou okolností, že pět z dvanácti novoluní příštího roku je spojených s číslem 12 a tedy s kartou 12. Viselec. (Poznámka: Kdyby novoluní nastalo i 4. 5. 2019, bylo by jich s číslem dvanáct šest a šla by v řadě za sebou. Bohužel se ale toto novoluní na nás vykašlalo a nastane si zcela nelogicky 5. 5. 2019. 🙂 )

6. 3. 2019 => 6 + 3 + 2019 => 12
5. 4. 2019 => 5 + 4 + 2019 => 12
3. 6. 2019 => 3 + 6 + 2019 => 12
2. 7. 2019 => 2 +7 + 2019 => 12
1. 8. 2019 => 1 + 8 + 2019 => 12

Novoluní je koncem i počátkem, chvílí ticha mezi dvěma cykly, utajeným polibkem nebeských milenců, Slunce a Luny. V roce s číslem dvanáct započne pod číslem dvanáct pět lunárních cyklů z dvanácti. Číslo dvanáct je velmi silným číslem. V mnoha kulturách symbolizuje dokonalost, úplnost a řád vesmíru.

Rok síly

Na rozdíl od novoluní, většina úplňků v příštím roce nastane pod číslem 8. A opět na rozdíl od novoluní, „osmičkové“ úplňky jdou za sebou a navíc je jich přesně osm! 🙂

19. 4. 2019 => 19 + 4 + 2018 => 8                                            18. 5. 2019 => 18 + 5 + 2019 => 8
17. 6. 2019 => 17 + 6 + 2019 => 8                                            16. 7. 2019 => 16 + 7 + 2019 => 8
15. 8. 2019 => 15 + 8 + 2019 => 8                                            14. 9. 2019 => 14 + 9 + 2019 => 8
13. 10. 2019 => 13 + 10 + 2019 => 8                                        12. 11. 2019 => 12 + 11 + 2019 => 8

Osmička v Tarotu představuje kartu 8. Síla. Ta je ve spojení se znamením Lva.

Lev je přesně tak silný, odvážný, inspirující a vzrušující, jak to naznačuje karta Síly. Lev je oheň. V astrologii, stejně jako v Tarotu, astrologický prvek ohně symbolizuje duchovní energii. Vládcem Lva je Slunce. V Tarotu je Slunce přiléhavě zastoupeno kartou 19. Slunce. (A kdo už zapomněl, mrkne se úplně na začátek článku – máme devatenáctý rok tohoto tisíciletí a devatenáctka v Tarotu představuje co? Aha! Kartu 19. Slunce. 🙂 )

Kombinace Slunce a Lva (Síly) jasně ilustruje tendenci lví osobnosti svítit a – příležitostně – cítit se jako středobod vesmíru. Obě karty symbolizují vítězství. Slunce poskytuje vhodné prostředí pro růst a péči. Síla nám pomáhá překonat strach a vykonat vše, co je třeba být vykonáno, aby to následně mohlo růst a být opečováváno. Síla znásobuje nejen kartu Slunce, ale i kartu Kola štěstí skrze spojení s Jupiterem. Slunce a Jupiter komunikují velmi speciálním způsobem, který posiluje všechno, co nám štěstěna přináší. Skrze symbol nekonečna je pak karta Síly propojena i s kartou Mága.

Karta Slunce stejně jako sluneční těleso nesou symbolicky mužskou energii, stejně tak karta Síly a Měsíc, který je v tomto roce s ní propojen skrze úplňky, nesou symbolicky energii ženskou. Jejich posvátný svazek nám pak přináší poselství: „Důvěřujme sami sobě a své vnitřní síle, zejména tváří v tvář výzvám. Konejme, ale konejme pomalu a beze spěchu, pěkně jednu věc po druhé. Vše, co vykonáme, má naději na úspěch a růst.“

Samozřejmě to, jaký náš rok bude, záleží v největší míře na nás. 🙂

Odkazy

Pokud by někoho zajímalo, jak na tom byl rok loňský, tedy 2018, pak potřebné informace najde zde.
Energie celého desetiletí je k dispozici zde.

Články k měsíci lednu jsou v rubrice 01 Leden.
Články k měsíci únoru jsou v rubrice 02 Únor.
Články k měsíci březnu jsou v rubrice 03 Březen.
Články k měsíci dubnu jsou v rubrice 04 Duben.
Články k měsíci květnu jsou v rubrice 05 Květen.
Články k měsíci červnu jsou v rubrice 06 Červen.
Články k měsíci červenci jsou v rubrice 07 Červenec.
Články k měsíci srpnu jsou v rubrice 08 Srpen.
Články k měsíci září jsou v rubrice 09 Září.
Články k měsíci říjnu jsou v rubrice 10 Říjen.
Články k měsíci listopadu jsou v rubrice 11 Listopad.
Články k měsíci prosinci jsou v rubrice 12 Prosinec.